English version of this page

Hvordan skrive en errataliste?

Det er begrensede muligheter til å foreta endringer i doktoravhandlinger før trykking. Du kan gjøre endringer av teknisk art, for eksempel kan skrivefeil rettes opp. Endringene må føres opp i en errataliste og sendes til fakultetet.

De begrensede mulighetene til å gjøre endringer skyldes at den avhandlingen man trykker opp i bokformat før disputas skal være den samme avhandlingen som komitéen har latt passere gjennom nåløyet og dømt verdig til forsvar for doktorgrad. Det at det skal være ”den samme avhandlingen” innebærer at man ikke kan foreta korrigeringer som endrer meningsinnholdet i avhandlingen.

De endringene det er tillatt å utføre skal være av "teknisk" art, og man har følgelig anledning til å rette opp skrivefeil, manglende tegnsetting, feilsiteringer eller manglende eller gale referanser. Det er også tillatt å lage indekser, som føyes til etter avhandlingsteksten. Erratalisten skrives på samme språk som avhandlingen.

Erratalisten over hvilke endringer som er foretatt skal forelegges fakultetet senest fire uker før disputas. Listen sendes som epost til fakultetets saksbehandler.

Eksempel på oppsett av errataliste:

Errataliste

Doktorkandidat: Bjørn Hansen

Avhandlingstittel: Fellinis mannskikkelser i 8 1/2 og La Dolce Vita – fra et feministisk perspektiv

Forkortelser for typer av rettelser:
Kor – korrektur (Cor – correction of language)

Eltf – endring av layout eller tekstformat (Cpltf – change of page layout or text format)

Side/linje/fotnote Original tekst (type rettelse) Korrigert tekst
vi / 8 /

“… Marcello Pastorianni personafiserer en arkasisk mannspidestal …”

(Kor) “… Marcello Mastroianni personifiserer et arkaisk mannsideal …”

22 / / 16

”8 ½ KAN PÅ MANGE MÅTER SIES Å VÆRE DEN ITALIENSKE FILMENS forsøk virkelige vellykkede forsøk på å videreføre arven fra pirandello.”

(Eltf/Kor) ”8 ½ kan på mange måter sies å være den italienske filmens første virkelige vellykkede forsøk på å videreføre arven fra Pirandello.”

36  / 16 /

”Finn Skårderud (1899, s. 104) understreker i Federico Fellini at Carlos Castanedas forfatterskap kun utgjorde en viktig kilde til inspirasjon for en kortere periode.” (Kor) ”Finn Skårderud (1999, s. 105) understreker i Federico Fellini at Carlos Castanedas forfatterskap kun utgjorde en viktig kilde til inspirasjon for en kortere periode.”

 

Publisert 9. juni 2020 13:13 - Sist endret 11. jan. 2022 11:11