Hvordan skrive en pressemelding?

Pressemeldingen er en viktig del av formidlingen av ditt doktorgradsarbeid til omverdenen. Du skriver selv pressemeldingen og fakultetet sørger for distribusjon til pressen.

Tips til deg som skal skrive pressemelding

En pressemelding bør inneholde noe nytt. Forklar hva din forskning har å si for folk utenfor ditt fagfelt. Tenk samfunnsnytte. Tenk anvendbarhet. Tenk konkrete eksempler.

  • Overskrift: Lag en god og kort tittel som fanger interessen
  • Det viktigste først: Begynn med konklusjonen - hva har du funnet ut?
  • Hovedpoeng: Konsentrer deg om ett hovedpoeng, ikke hele avhandlingen
  • Unngå detaljer: Tenk hovedlinjer - unngå forbehold og presiseringer
  • Aktive setninger: Bruk direkte språk, unngå "man" og passive former
  • Skriv kort: En tredels side med enkel linjeavstand (maks 1500 tegn inkl. mellomrom)
  • Skriv enkelt: Bruk dagligspråk, unngå faguttrykk
  • Siter deg selv: Bruk gjerne egne spissformuleringer eller sitater fra avhandlingen

Les gjerne pressemeldingen høyt for en venn som ikke er akademiker. Hvis teksten egner seg godt til høytlesning, vil den nesten alltid flyte godt i skriftlig form også.

Ta en titt på HFs disputasoversikt for å se hvordan andre før deg har utformet sine pressemeldinger.

Innsending av pressemelding

Pressemeldingen sendes inn til fakultetets saksbehandler, sammen med et elektronisk foto (jpg) av deg selv. Fakultetet gir deg beskjed om fristen for innsending av informasjonsmaterialet i brevet der disputas og prøveforelesning fastsettes.

Fakultetet sender ut pressemeldingen til en rekke redaksjoner og kontaktpersoner ca. én uke før disputas. I tillegg annonseres disputasen på fakultetets nettsider og i Uniforum.

Publisert 20. mai 2015 11:42 - Sist endret 2. feb. 2017 10:23