English version of this page

Avhandling, bedømmelse og disputas

Avhandlingen: Krav og retningslinjer

 • Krav
 • Omfang
 • Artikkelbasert avhandling
 • Medforfatter
 • Språk 
 • Referanser 
 • Adressering

Innlevering av avhandlingen

 • Før du leverer
 • Hvordan leveres avhandlingen
 • Leverer du for annen gang?
 • Leverer du omarbeidet avhandling?
 • Korrektur
 • Sammendrag
 • Gjennomføringsstipend

Bedømmelse

 • Når og hvordan oppnevnes bedømmelseskomiteen?
 • Hvor lang tid tar bedømmelsen?
 • Enstemmig positiv innstilling
 • Delt eller negativ innstilling
 • Komiteen anbefaler omarbeiding
 • Hvordan klager du?

Trykking av avhandling

 • Oppsett
 • Trykking

Prøveforelesning og disputas

Prøveforelesning

 • Emne
 • Prosedyre
 • Tidsramme
 • Formål og godkjenning

Disputas

 • Hva er en disputas?
 • Hvordan foregår en disputas?
 • Din rolle
 • Disputaslunsj

Doktormiddag og kreering

 • Doktormiddag er valgfritt
 • Taler og bordplassering
 • Skattefradrag
 • Kreeringsseremoni
 • Doktordiplomene
 • Midlertidig dokumentasjon

For bedømmelseskomite og disputasleder

 • Informasjon til bedømmelseskomite
 • Informasjon til disputasleder
 • Administrators oppgaver