English version of this page

Kurs, seminarer og opplæring - ph.d.

Opplæring

I tillegg til å skrive en doktoravhandling må du fullføre en opplæringsdel tilsvarende et halvt års arbeid, eller 30 studiepoeng. Opplæringsdelen settes sammen av obligatoriske aktiviteter og valgfrie kurs/seminarer.

Du kan som doktorgradskandidat delta på tilbud ved alle instituttene og i tillegg benytte deg av eksterne tilbud. Det faglige tilbudet varierer fra semester til semester.

Obligatoriske felleskurs

  • Oppstartsseminar
  • Etikk
  • Vitenskapsteori

Forskerskolen ATTR

Forskerskolen Authoritative Texts and Their Reception (ATTR) tilbyr kurs og nettverk for stipendiater som forsker på tekster og materiale som kan betraktes som tekster, fra kunstverker til film og media.