English version of this page

Obligatoriske felleskurs

Alle ph.d.-kandidater må ta fakultetets felles introduksjonskurs. Kursene er obligatoriske og gir samlet 5 studiepoeng.

Undervisning under COVID-19 pandemien

Alle HFs felles og obligatoriske ph.d.-kurs som er planlagt i 2021 (introduksjonskurset, etikk-kurset og vitenskapsteorikurset) vil bli avholdt. På grunn av den usikre og skiftende situasjonen med hensyn til undervisning er det usikkert om det vil være fysisk eller digitalt oppmøte på kursene.

Spørsmål rettes til kurskoordinator Espen Ytreberg, espen.ytreberg@media.uio.no, bortsett fra spørsmål som gjelder etikk-kurset, som stilles til Bjørn Torgrim Ramberg, b.t.ramberg@csmn.uio.no.

Fritak og utsettelse

Introduksjonskursene består av et oppstartsseminar, et vitenskapsteorikurs og et kurs i etikk. Søknad om fritak eller utsettelse sendes til ph.d.-ansvarlig ved ditt institutt.

Felles introduksjonskurs

Introduksjonskursene består av et oppstartsseminar, et vitenskapsteorikurs og et kurs i etikk.

Introduksjonskursene er laget med tanke på alle nye ph.d.-kandidater ved HF og skal normalt avlegges i løpet av det første året du har opptak på ph.d.-programmet. Kursene holdes på engelsk.

Oppstartsseminar (2 studiepoeng)

Oppstartseminaret går over 2 dager og inneholder informasjon om ph.d.-programmet, hva det vil si å være ansatt ved UiO og tar for seg grunnleggende ferdigheter.

Deltakere må på forhånd forberede presentasjoner etter avtale med kursleder.

Tidspunkt: Vår og høst

Vitenskapsteori (2 studiepoeng)

Kurset i vitenskapsteori vil styrke grunnlaget ditt for å diskutere og reflektere rundt grunnleggende vitenskapsteoretiske spørsmål sett i sammenheng med eget ph.d.-prosjekt og andres ph.d.-prosjekter. Et hovedmål med kurset er å gi ph.d.-kandidater en forståelse av at selv om humaniora er påvirket av og henter impulser fra mange forskjellige forskningstradisjoner, har forskning i humanistiske fag et samlende vitenskapsteoretisk fundament.

Deltakere må på forhånd skrive en tekst som beskriver relevante vitenskapsteoretiske aspekter ved eget prosjekt.

Tidspunkt: Vår og høst

Etikk (1 studiepoeng)

Kurset i forskningsetikk vil gjøre deg mer bevisst på etiske spørsmål som blir aktualisert mens du planlegger forskningsprosjekter, gjennomfører forskningsprosjekter og formidler konklusjoner og funn fra forskningsprosjekter. Kurset tar utgangspunkt i en bred forståelse av hva som utgjør etiske hensyn i humaniora, men gir også informasjon om konkrete etiske utfordringer og prosedyrer i forskningsprosessen, koblet for eksempel med tekstlig presentasjon, intervjuer og observasjon, med relevante etiske regler og forskrifter.

Deltakere må på forhånd skrive en kort tekst som skisserer etiske problemstillinger som er relevante for kandidatens doktorgradsprosjekt.

Tidspunkt: Vår og høst

 

Felleskurs

8. nov. 2021 09:00 - 16:00
24. nov. 2021 09:30 - 25. nov. 2021 16:00

 

Publisert 1. des. 2020 10:04 - Sist endret 9. mars 2021 08:46