Forskerskoler

Det humanistiske fakultet er involvert i ulike nasjonale og nordiske forskerskoler. Forskerskoler tilbyr kurs og nettverk for stipendiater og forskere med sammenfallende interesseområder.

Ph.d.-kandidater kan knytte seg til og delta på kurs/seminarer i regi av forskerskolene. Det humanistiske fakultet er involvert i de følgende forskerskolene:

Nasjonale forskerskoler

Nordiske forskerskoler:

I tillegg til forskerskolene satser Det humanistiske fakultet på fem faglig prioriterte områder mellom 2019 og 2023, hvorav flere tilbyr spennende arrangementer og ph.d.-kurs.

Forsknings- og utdanningssatsinger:

Foto: Francesco Saggio/UiO

 

Publisert 25. okt. 2019 11:35 - Sist endret 15. jan. 2020 13:21