English version of this page

Kurs, seminarer og opplæring - ph.d.

Opplæring

I tillegg til å skrive en doktoravhandling må du fullføre en opplæringsdel tilsvarende et halvt års arbeid, eller 30 studiepoeng. Opplæringsdelen settes sammen av obligatoriske aktiviteter og valgfrie kurs/seminarer.

Du kan som doktorgradskandidat delta på tilbud ved alle instituttene og i tillegg benytte deg av eksterne tilbud. Det faglige tilbudet varierer fra semester til semester.

Obligatoriske felleskurs

  • Oppstartsseminar
  • Etikk
  • Vitenskapsteori

Kalender for alle kurs og seminarer ved HF

4. des. 2019 09:15 - 12:00
30. mars 2020 09:30 - 3. apr. 2020 21:00
15. juni 2020 12:00 - 19. juni 2020 12:00

Forskerskoler

Det humanistiske fakultet er involvert i ulike nasjonale og nordiske forskerskoler.