English version of this page

Kurs, seminarer og opplæring - ph.d.

Student i forelesningsal med lap top. Foto.

Opplæring

I tillegg til å skrive en doktoravhandling må du fullføre en opplæringsdel tilsvarende et halvt års arbeid, eller 30 studiepoeng. Opplæringsdelen settes sammen av obligatoriske aktiviteter og valgfrie kurs/seminarer.

Du kan som doktorgradskandidat delta på tilbud ved alle instituttene og i tillegg benytte deg av eksterne tilbud. Det faglige tilbudet varierer fra semester til semester.

Obligatoriske felleskurs

  • Oppstartsseminar
  • Etikk
  • Vitenskapsteori

Forskerskoler

Det humanistiske fakultet er involvert i ulike nasjonale og nordiske forskerskoler.

Nordic Capital Co-operation

University of Copenhagen står det med bokstaver. Logo.

Stockholm University står det med bokstaver. Logo.

University of Helsinki står det på flere språk. Logo.

UiO. University of Oslo står det. Og symbolet for universitetet. Logo