English version of this page

Kurs, seminarer og opplæring - ph.d.

Student i forelesningsal med lap top. Foto.
Foto: Annica Thomsson

Opplæring

I tillegg til å skrive en doktoravhandling må du fullføre en opplæringsdel tilsvarende et halvt års arbeid, eller 30 studiepoeng. Opplæringsdelen settes sammen av obligatoriske aktiviteter og valgfrie kurs/seminarer.

Du kan som doktorgradskandidat delta på tilbud ved alle instituttene og i tillegg benytte deg av eksterne tilbud. Det faglige tilbudet varierer fra semester til semester.

Obligatoriske felleskurs

  • Oppstartsseminar
  • Etikk
  • Vitenskapsteori

Kalender for alle kurs og seminarer ved HF

26. okt. 2020 09:00 - 16:00
28. okt. 2020 09:15 - 11:00
29. okt. 2020 09:15 - 12:00
2. nov. 2020 09:00 - 6. nov. 2020 15:00

Forskerskoler

Det humanistiske fakultet er involvert i ulike nasjonale og nordiske forskerskoler.