English version of this page

Kurs, seminarer og opplæring - ph.d.

Student i forelesningsal med lap top. Foto.

Opplæringsdelen settes sammen av obligatoriske aktiviteter og valgfrie kurs/seminarer. Du kan som doktorgradskandidat delta på tilbud ved alle instituttene og i tillegg benytte deg av eksterne tilbud. Det faglige tilbudet varierer fra semester til semester.

Obligatoriske felleskurs

  • Oppstartsseminar
  • Etikk
  • Vitenskapsteori

Redskapskurs

Ulike enheter tilbyr praktiske redskapskurs eller såkalte generiske kurs tilpasset ph.d.-kandidatenes behov.

Formidlingskurs (HF)

HF arrangerer formidlingskurs for ph.d.-kandidater. Kursinnhold og tidspunkt vil variere. Kursene annonseres i arrangementskalender og på e-post.

Skrivekurs (HF)

HF arrangerer skrivekurs for ph.d.-kandidater. Kursinnhold og tidspunkt vil variere. Kursene annonseres i arrangementskalender og på e-post.

Referanseverktøy - EndNote (UB)

Kursoversikt

Kvalitativ metode (USIT)

Kursoversikt

Akademisk engelsk

Forskerskoler

Forskerskoler tilbyr kurs og nettverk for stipendiater og forskere med sammenfallende interesseområder.

Ph.d.-kandidater kan knytte seg til og delta på kurs/seminarer i regi av forskerskolene. Det humanistiske fakultet er involvert i de følgende forskerskolene:

Nasjonale forskerskoler

Nordiske forskerskoler

Forsknings- og utdanningssatsinger

I tillegg til forskerskolene satser Det humanistiske fakultet på fem faglig prioriterte områder mellom 2019 og 2023, hvorav flere tilbyr spennende arrangementer og ph.d.-kurs.

Nordisk hovedstadssamarbeid om ph.d.-utdannelse

Et samarbeid mellom hovedstadsuniversitetene i fire av de nordiske landene som gjør det mulig for ph.d.-studenter å ta kurs på de andre involverte universitetene.

  • Købehavns universitet
  • Stockholms universitet
  • Helsingfors universitet
  • Universitetet i Oslo