English version of this page

Faggrupper ved IAKH

Faggruppene ved IAKH er et faglig spisset tilbud for de ansatte og ph.d.-kandidatene ved IAKH.

Faggruppene:  

  • Arkeologi
  • Konservering
  • Eldre tids historie
  • Nyere tids historie
  • Samtidshistorie

Formål:

  • Fungere som et faglig forum for diskusjon, tekstfremleggelse og seminarer for alle ansatte.
  • Ta initiativ til og koordinere faglige arrangementer med ekstern medvirkning.
  • Arrangere egne poenggivende seminarer og kurs for ph.d.-studenter, samt formidle informasjon om aktuelle tilbud ved andre institusjoner.
  • Samarbeide om arrangement som er aktuelle for medlemmer av flere grupper.
  • Være et bindeledd til eksterne forskerskoler.

Gruppene disponerer en årlig grunnsum til drift. Disse midlene kan brukes til å invitere gjester, leie lokaler, dekke serveringskostnader osv. I tillegg disponerer IAKH, ved forskningsleder, en ekstrapott som fordeles etter søknad. Disse midlene er myntet på fellestiltak på tvers av forskergruppene eller til større arrangementer i regi av en eller flere faggrupper.

Publisert 27. mai 2015 09:34 - Sist endret 9. mars 2021 08:41