Tidligere krav til fullføring av avhandlingsseminarer ved IAKH

Obligatorisk oppmøte skal forstås som at alle må være tilstede på samtlige seminarer i de to første årene. Seminarer der du har fravær, må tas igjen gjennom deltakelse i ditt tredje år. Du kan få permisjon fra PhD-seminarene dersom de er på forskningsopphold ved en annen forskningsinstitusjon som har tilsvarende seminartilbud og hvor stipendiaten deltar. Slikt seminartilbud må dokumenteres gjennom invitasjonsbrev og møteplan eller liknende.

For stipendiater ansatt/stipendiatperiode 1.1.2018 - 30.08.2020: Avhandlingsseminarene arrangeres i to grupper, arkeologi/konservering og historie. Poenguttelling forutsetter presentasjon av egen tekst minimum 3 ganger, og opposisjon på andres tekst minimum 3 ganger. Deltagelse på avhandlingsseminarer er obligatorisk de to første årene av stipendiatperioden. Avhandlingsseminar gir uttelling på 6 studiepoeng over 2 år, tilsvarende 150-180 timer. Alle stipendiater oppfordres til å delta på avhandlingsseminarene i hele stipendiatperioden. Godkjent deltagelse registreres av ph.d.-leder per semester. 

Forberedelser til egne seminarer 1,5 x 3 = 3t.

Forberedelse av opposisjon 1,5 x 3 = 3t.

Forberedelse til andre seminarer.

For stipendiater ansatt/stipendiatperiode i perioden 1.1. 2015 - 31.12.2017: Fullført avhandlingsseminar gir en poenguttelling på 6 studiepoeng over 2 år. Kravet til deltagelse er det samme som ble kommunisert ved oppstart av stipendiatperioden, 2 års obligatorisk deltagelse, presentasjon av egen tekst 2 ganger og opposisjon 2 ganger. Alle stipendiater oppfordres til å delta på avhandlingsseminarene i hele stipendiatperioden. Godkjent deltagelse registreres av ph.d.-leder per semester. 

For stipendiater som begynte før 1.1.2015 gir fullført avhandlingsseminar en uttelling på 4 studiepoeng.

Publisert 20. aug. 2020 12:23 - Sist endret 9. mars 2021 08:41