English version of this page

Filosofi - fordeling av studiepoeng

Type aktivitet

Antall studiepoeng
HFs fellesdel: Introd.seminar, Vitenskapsteori, Etikk 5
Forskerkurs: Valgfrie interne og eksterne kurs 8 - 12
Avhandlingsseminar 8
Deltagelse i internasjonal konferanse med paper/foredrag/abstract min. 4
Formidling min. 2
Midtveisevaluering - ingen uttelling  
Kurs i generelle ferdigheter/generiske kurs - ingen uttelling  
Totalt 30 sp

Avhandlingsseminar

Filosofi holder avhandlingsseminarer minimum 3-4 ganger per semester. Hvert seminar består av en presentasjon, en kommentar og en generell diskusjon.

PhD-kandidater får 8 stp. uttelling for frammøte på seminarene, inkludert tre egne presentasjoner og tre kommentarer i løpet av stipendperioden.

Ved lengere forskningsreise, kan du etter avtale få innpasset deltagelse på tilsvarende seminarer ved et gjestuniversitet for å dekke kravet om tilstedeværelse. 

Bestemmelser for kandidater med opptak før august 2016:

Kandidaten må ha avlagt min. 4 -  maks. 8 studiepoeng i avhandlingsseminar.

Publisert 27. sep. 2016 09:25 - Sist endret 9. mars 2021 08:41