English version of this page

Idéhistorie - fordeling av studiepoeng

Type aktivitet

Antall studiepoeng

HFs fellesdel: Introd.seminar, Vitenskapsteori, Etikk 5
Forskerkurs: Valgfrie interne og eksterne kurs 8-12
Avhandlingsseminar 8
Deltagelse i internasjonal konferanse med paper/foredrag/abstract min. 4
Formidling min. 2
Midtveisevaluering - Ingen uttelling  
Kurs i generelle ferdigheter/generiske kurs - ingen uttelling  
Total 30

Avhandlingsseminar

Avhandlingsseminaret på idéhistorie består av minimum tre seminarer av 2x45 minutter per semester. Det har form av et forskningsseminar for hele faggruppen, med mulighet for å invitere forskere fra andre miljøer på og utenfor IFIKK hvis ønskelig/nødvendig.

PhD-kandidater får 8 stp. uttelling for obligatorisk frammøte på seminarene, inkludert tre egne presentasjoner og tre kommentarer i løpet av stipendperioden.

Ved lengere forskningsreise, kan du etter avtale få innpasset deltagelse på tilsvarende seminarer ved et gjestuniversitet for å dekke kravet om tilstedeværelse. 

Bestemmelser for kandidater tatt opp før august 2016:

Kandidater må ha minimum 6 sp avhandlingsseminar. Kandidater får 6 stp. uttelling for obligatorisk frammøte på seminarene, inkludert to egne presentasjoner og én opposisjon i løpet av stipendperioden.

Publisert 27. sep. 2016 09:26 - Sist endret 9. mars 2021 08:41