English version of this page

Klassisk - fordeling av studiepoeng

Type aktivitet Antall studiepoeng
HFs fellesdel:Introd.seminar, Vitenskapsteori, Etikk 5
Forskerkurs: Valgfrie interne og eksterne kurs 8-12
Avhandlingsseminar 8
Deltagelse i internasjonal konferanse med paper/foredrag/abstract min. 4
Formidling min. 2
Midtveisevaluering - ingen uttelling  
Kurs i generelle ferdigheter/generiske kurs - ingen uttelling  

Totalt

30

Avhandlingsseminar

Avhandlingsseminaret avvikles i rammen av klassisk seksjonens forskningsseminar. Forskningsseminaret finner vanligvis sted 7 ganger i semesteret, og omfatter presentasjoner av pågående forskning fra vitenskapelige ansatte ved UiO og andre læresteder i Norge eller utlandet, samt presentasjoner av masteroppgaver.

Stipendiatene får 8 sp for frammøte under hele stipendtiden, tre presentasjoner og tre kommentarer til framlegg ved en annen.

Opptjente poeng under opphold ved et utenlandsk universitet eller i rammen av et annet relevant avhandlingsseminar kan overføres, men minstekravet er at stipendiater knyttet til klassisk faggruppe holder 2 presentasjoner og 1 kommentar i rammen av klassisk seksjonens forskningsseminar. Stipendiater knyttet til klassisk seksjon, hvis avhandling ikke dreier seg om et emne innenfor gresk og/eller latin språk og litteratur, kan få dispensasjon til å følge et annet avhandlingsseminar etter avtale.

Bestemmelser for kandidater med opptak før august 2016:

Stipendiaten må ha min. 6 sp avhandlingsseminar. Kand. kan få 6 sp for frammøte under hele stipendtiden, framlegg av deler av avhandlingen to ganger under stipendtiden og én kommentar til framlegg ved en annen, men man kan få 8 sp for frammøte under hele stipendtiden, tre presentasjoner og tre kommentarer.

Publisert 27. sep. 2016 09:27 - Sist endret 9. mars 2021 08:41