English version of this page

Kunsthistorie - fordeling av studiepoeng

Type aktivitet

Antall poeng

HFs fellesdel: Introd.seminar, Vitenskapsteori, Etikk 5
Forskerkurs: Valgfrie interne og eksterne kurs 10
Avhandlingsseminar 8
Deltagelse i internasjonal konferanse med paper/foredrag/abstract 4
Formidling 3
Midtveisevaluering - Ingen uttelling  
Kurs i generelle ferdigheter/generiske kurs - ingen uttelling  
Total antall poeng 30

Avhandlingsseminar

Avhandlingsseminaret på kunsthistorie arrangeres som et forskningsseminar for hele faggruppen, med minimum tre seminarer à 2x45 minutter per semester.

Ph.d.-kandidater får 8 stp. uttelling for obligatorisk frammøte på seminarene, inkludert tre egne presentasjoner og tre kommentarer i løpet av stipendperioden.

Ved lengere forskningsreise, kan du etter avtale få innpasset deltagelse på tilsvarende seminarer ved et gjestuniversitet for å dekke kravet om tilstedeværelse. 

Publisert 27. sep. 2016 09:21 - Sist endret 9. mars 2021 08:41