English version of this page

Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Organisering

Alle ph.d.-kandidater ved IKOS skal være knyttet til en forskergruppe eller et tverrfaglig forskningsnettverk.

Opplæringsdelen

Alle ph.d-kandidater på instituttet må ta fakultetets obligatoriske felleskurs, gjennomføre ett eller flere avhandlingsseminar, delta på minst én internasjonal konferanse og fylle en formidlingskomponent.

Instituttets avhandlingsseminar avholdes som felles fagseminar, og gir 1 poeng for deltakelse og 2 poeng ved presentasjon av egen tekst eller opponentkommentarer.

Se alle kurs og seminarer ved IKOS

Godkjenning

Kandidatene skal legge opp en plan for opplæringsdelen i samarbeid med veileder ved oppstart på programmet. Planlagt deltagelse i eksterne kurs og seminarer skal meldes inn til ph.d.-ansvarlig for forhåndsgodkjenning. Kandidatene har ansvar for å ta vare på all dokumentasjon over kurs o.l. for en eventuell avsluttende, samlet godkjenning av opplæringsdelen.

Utgangspunktet for tildeling av studiepoeng er ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System). 30 studiepoeng skal tilsvare et halvt års arbeid, dvs. 750-900 timer. Ett studiepoeng skal tilsvare 25-30 timers arbeid.

Det kreves egeninnsats og aktiv deltakelse for å få uttelling på programmets opplæringsdel. Teoripensum, krav til innleveringer, presentasjon av egen tekst, kommentarer til andres tekst, og krav om tilstedeværelse presiseres for hvert enkelt emne (seminar/kurs/konferanse).

Midtveisevaluering

Fra 2014 er det obligatorisk for alle ph.d-kandidater ved Det humanistiske fakultet å gjennomføre en midtveisevaluering av avhandlingsprosjektet. Hensikten er å danne seg et best mulig inntrykk av retningen prosjektet tar, hvordan kandidaten ligger an og hva som gjenstår av arbeidet med avhandlingen ved ca 60–70% studieløp. Midtveiseevalueringen skal gi konkrete faglige og praktiske innspill til det avsluttende arbeidet med avhandlingen. Ordningen omfatter også kandidater med ekstern arbeidsgiver.

Publisert 5. mai 2015 13:54 - Sist endret 9. mars 2021 08:41