Biveileder

Hensikten med biveilederen er at han/hun skal bidra med kompetanse, tilnærminger og innspill som kan supplere det hovedveilederen kan tilby. Biveilederen leser typisk avhandlingen med spesifikke mål for øyet, har ikke ansvar for å vurdere avhandlingen sett under ett (dette er hovedveileders ansvar) og vil konsulteres noe sjeldnere enn hovedveilederen.

Når kandidaten, i samspill med hovedveileder, leter etter en biveileder, kan man ha én eller flere av følgende elementer i bakhodet:

  • Kompetanse om teori og/eller metoder som kandidaten ønsker å bruke, og som hovedveileder ikke arbeider mye med
  • Språkkompetanse (f.eks. dersom avhandlingen dreier seg om tyrkisk kulturhistorie og hovedveileder er kulturhistoriker uten tyrkisk-kompetanse)
  • Spesielt god empirisk kunnskap og personlig nettverk i et geografisk område, i tilfeller der avhandlingen har en områdestudie-komponent
Publisert 21. okt. 2019 14:08 - Sist endret 9. mars 2021 08:41