Midtveisevaluering

Hensikten med midtveisevalueringen er å vurdere fremdriften i PhD-prosjektet på et tidspunkt hvor det fremdeles er mulig å gjøre små eller vesentlige endringer. Generelt vil vi vite hvordan kandidaten gjør det, hvor mye arbeid som gjøres og hva som er igjen, og hvilke problemer som kan oppstå, hvis de ikke allerede har gjort det. Samtidig ønsker vi å gi oppmerksomhet til det store viktige vitenskapelige arbeidet som juniorforskere utfører på instituttet.

Midtveisvurderingen er organisert i to deler: først et cirka 2 timers offentlig seminar, etterfulgt av et lukket møte. Seminaret er ganske uformelt, med deltakere fra instituttet, ph.d.-ansvarlig, veileder, kolleger og andre doktorgradsstudenter, hvorav en også vil gi tilbakemelding på teksten. Det lukkede møtet kan være veldig kort, men er ment å gi kandidat, opponent, veileder, og PhD-ansvarlig, muligheten til å ta opp spørsmål som ikke kom opp i det offentlige seminaret.

Seminaret starter med en presentasjon av ph.d.-kandidaten og prosjektet som helhet (10-15), deretter blir kommentator invitert til å bruke omtrent en time på å diskutere teksten med kandidaten. Formatet kan være mer eller mindre dialogisk, avhengig av hva som virker mest nyttig. Spørsmål vi generelt sett vil diskutere er:

- teoretiske rammer (sammenhengende, tydelige, nyttige, passende, manglende osv.)

- metodisk tilnærming (konsistent, systematisk, godt tilpasset prosjekt etc.)

- kilder

- bruk av sekundærlitteratur, sted i feltet

- argumenter

- struktur

- fremgang (hva som er gjort, hva som er igjen)

- skriving

Publisert 21. okt. 2019 14:33 - Sist endret 9. mars 2021 08:41