Opplæringsdelen

Opplæringsdelen i ph.d.-programmet består av 30 studiepoeng, fordelt på HFs fellesdel, forskerkurs, avhandlingsseminarer, deltakelse på internasjonale konferanser, og formidling. Opplæringsdelen må være fullført før innlevering av avhandling og hovedtyngden aktivitet bør legges til de to første årene. 

Grunnlaget for utregning av studiepoeng, der dette ikke allerede er gitt, er 1 studiepoeng tilsvarer ca 30 timers arbeid.

Bestanddelene i opplæringsdelen:

  • Internasjonal konferanse: Uttelling for deltakelse på internasjonal konferanse forutsetter fremleggelse av paper/foredrag/abstract (poster, paper, foredrag). 
  • Med formidling menes formidling rettet mot et generelt publikum og  omfatter formidlingskurs, artikler, kronikker, foredrag, utstillinger, blogger o.l.
  • Fagseminar/Avhandlingsseminar (interne): Arrangeres av instituttet og de ulike tematiske faggruppene. Uttelling for deltakelse med forberedelser (leseliste) gir 1 ECTS og 2 ECTS ved presentasjon av eget paper eller opponentkommentarer.
  • Forskerkurs (eksterne): Valgfrie forskerkurs kan være ved nasjonale og/eller internasjonale institusjoner og forskerskoler.

Stipendiaten skal legge opp en plan for opplæringsdelen i samråd med veileder i begynnelsen av stipendperioden.

Publisert 1. nov. 2018 10:56 - Sist endret 9. mars 2021 08:41