English version of this page

Midtveisseminar ved IMK

Presentasjon av prosjektet, fremdrift og veien videre

Kandidaten presenterer avhandlingsarbeidet så langt:

  • Beskrivelse av forskningsprosjektet, forskningsspørsmål og metodevalg.
  • Beskrivelse av teoretisk opplæringsdel.
  • Beskrivelse av det som er oppnådd så langt i prosjektet.
  • En oppdatert framdriftsplan for forskningsprosjektet med tidfestede delmål, samt en vurdering av hvilke punkter i planen som tidsmessig kan bli mest kritiske.
  • En sannsynliggjøring av at arbeidet vil bli fullført som (nå) planlagt, til rett tid.

Total varighet er 1 time. Kandidaten innleder med å presentere arbeidet (ca. 15-20 minutter). Deretter diskuteres arbeidet av to opponenter (Phd-leder og en intern opponent (en fra IMK)). Kommentatortiden er stipulert til ca. 20 min.

Ph.d.-leder leder seminaret. Kandidat, opponent, veiledere og ph.d.-leder deltar på seminaret. Utover dette er det åpent for alle interesserte.

Kandidaten skal sende ut et skriftlig underlag til presentasjonen 2 uker før seminaret avholdes. Dette skal inneholde en oversikt over hele avhandlingsarbeidet så langt, inkludert de sentrale forskningsspørsmålene, teoretisk rammeverk og metodologi. Underlaget skal også inneholde en plan for det gjenstående arbeidet.

Publisert 6. mai 2015 14:04 - Sist endret 13. juli 2018 12:55