English version of this page

Midtveisseminar ved IMK

Midtveisseminar er en viktig milepæl hvor kandidaten presenterer prosjektet, fremdrift og veien videre. 

Som navnet tilsier, skal midtveisseminaret ideelt sett avholdes i tredje semester, det vil si når kandidaten er omtrent halvveis på vei mot planlagt innlevering. Kandidaten presenterer avhandlingsarbeidet så langt, ved å dekke følgende punkter:

  • Beskrivelse av forskningsprosjektet, forskningsspørsmål og metodevalg.
  • Beskrivelse av teoretisk opplæringsdel/utdanningskomponent.
  • Beskrivelse av det som er oppnådd så langt i prosjektet.
  • Presentasjon av en oppdatert framdriftsplan for forskningsprosjektet med tidfestede delmål, samt en vurdering av hvilke punkter i planen som tidsmessig kan bli mest kritiske.
  • En sannsynliggjøring av at arbeidet vil bli fullført som (nå) planlagt, til rett tid.

Total varighet på seminaret er stipulert til en time, eller 1,5 time hvis kandidaten ønsker spesifikk tilbakemelding på utvalgte deler av avhandlingen (kapitler, kappa mm).

Hvem gjør hva 

Når det nærmer seg midten av stipendiatperioden (normalt cirka 16 måneder etter tiltredelse), må kandidat og veileder(-e) finne fram til en passende opponent (primært ansatt ved IMK, sekundært ved UiO), og gjerne undersøke direkte med den potensielle opponenten om vedkommende har mulighet til å påta seg rollen (bla ut fra status i timeregnskapet osv). Ved tvil, må phd-koordinatoren kobles på. Det er lurt å være ute i god tid.

Forslaget sendes så til IMKs phd-koordinator sammen med en kort beskrivelse av prosjektet / temaet. Koordinatoren finner et tidspunkt som passer for alle involverte (kandidat, veileder, opponent og  phd-leder) og informerer alle om tidspunktet og veien videre.

 

To(tre) uker før seminaret

Kandidaten sender ut materialet til presentasjonen til phd-koordinator ved IMK, kopi opponentene. Materialene bør inkludere en oversikt over hele avhandlingsarbeidet så langt, inkludert de sentrale forskningsspørsmålene, teoretisk rammeverk og metodologi. Underlaget skal også inneholde en plan for det gjenstående arbeidet. Et samlet dokument skal ikke være lenger enn 8-10 sider med referanser. Kandidaten kan også be om konkret tilbakemelding på utvalgte deler av avhandlingen (kapitler osv) eller utvalgte problemstillinger (kommer i tillegg til oppgitt antall sider). Dette må diskuteres og avtales under det forberedende arbeidet. I så fall bør materialet oversendes minst tre uker i forveien.

 

Slik foregår midtveisseminar

Seminaret ledes av phd-leder ved instituttet eller hans/hennes stedfortreder. Det forventes at kandidatens veileder(-e), og i det minste kandidatens hovedveileder (fra IMK), deltar på seminaret. Utover dette er det åpent for alle interesserte.

Kandidaten innleder med å presentere arbeidet (ca. 15-20 minutter). Deretter diskuteres arbeidet av to opponenter (dvs opponenten omtalt i forrige avsnitt og phd-lederen). Kommentatortiden er stipulert til cirka 20 min per opponent, eller noe utover det hvis en av opponentene er bedt om å gi konkrete tilbakemeldinger på utvalgte deler av avhandlingen. 

Publisert 9. mars 2021 08:41 - Sist endret 29. apr. 2022 13:44