Midtveisseminar

Midtveisseminaret består av 2 hovedkomponenter:

Presentasjon av prosjektet, fremdrift og veien videre, og

Tekstutviklingsseminar

Presentasjon av prosjektet, fremdrift og veien videre

Kandidaten presenterer avhandlingsarbeidet så langt i et åpent seminar. Presentasjonen bør ideelt sett holdes tidlig i tredje semester, og romme.

  • Beskrivelse av forskningsprosjektet, forskningsspørsmål og metodevalg.
  • Beskrivelse av teoretisk opplæringsdel.
  • Beskrivelse av det som er oppnådd så langt i prosjektet.
  • En oppdatert framdriftsplan for forskningsprosjektet med tidfestede delmål, samt en vurdering av hvilke punkter i planen som tidsmessig kan bli mest kritiske.
  • En sannsynliggjøring av at arbeidet vil bli fullført som (nå) planlagt, til rett tid.

Kandidaten innleder med å presentere arbeidet (ca. 20 minutter). Deretter diskuteres arbeidet av to opponenter (Phd-leder og en intern/ekstern opponent). Kommentatortiden er stipulert til ca. 20 min. Til slutt gis det anledning for øvrige deltakere på seminaret å stille spørsmål til kandidaten.

Ph.d.-leder leder seminaret. Kandidat, opponenter, veiledere og ph.d.-leder deltar på seminaret. Utover dette er det åpent for alle interesserte.

Kandidaten skal sende ut et skriftlig underlag til presentasjonen 2 uker før seminaret avholdes. Dette skal inneholde en oversikt over hele avhandlingsarbeidet så langt, inkludert de sentrale forskningsspørsmålene, teoretisk rammeverk og metodologi. Underlaget skal også inneholde en plan for det gjenstående arbeidet.

 

Tekstutviklingsseminarer / Work in progress

Tekstutviklingsseminaret bygger på IMKs midtveisseminar og er seminarer der flere kandidater jobber med å utvikle tekst samtidig. Tekstutviklingsseminaret holdes i løpet av tredje semester og ledes av phd-leder (eller en intern ansatt) og bør ideelt sett ha minst tre kandidater som deltar. Det forventes at kandidatene leser hverandres tekster og kommenterer undeveis.

Ph.D.-kandidaten melder på den teksten som kandidaten ønsker å utvikle. Det beste er om kandidaten melder på en tekst som vedkommende skal igang med og som har en tiltenkt plass i avhandlingen.

Publisert 6. mai 2015 14:04 - Sist endret 6. jan. 2016 12:54