English version of this page

Oppstartssamtale og oppstartsseminar

Etter at du har fått opptak, får du invitasjon til et møte hvor vi skal introdusere deg til PhD-programmet slik det er organisert på IMK.

Oppstartssamtale

Møtes initieres normalt av administrasjonen og/eller av ledelsen. På møtet skal vi gå gjennom det formelle opplegget, forventninger, dine planer, pågående aktiviteter mm. Du får også introduksjon til administrative rutiner som gjelder for din stilling, enten i denne eller i en annen samtale. Dersom det er relevant, kan evt spørsmål om veiledning/medveiledning diskuteres på dette møtet. 

Ph.D.-kandidater forventes å følge med på e-poster som utgår på IMKs e-postliste for Ph.D. og å følge med på kurstilbud og aktiviteter på linjens nettsider.

Oppstartsseminar (Inaugural seminar)

Oppstartsseminaret vil ha følgende komponenter:

  • Introduksjon ved Ph.D.leder 
  • Presentasjon av prosjektet og utført arbeid (ved kandidaten). Her forventes det en videreutvikling av prosjektet utover prosjektskissen.
  • Kommentarer på prosjektet fra minst to kommentatorer, normalt andre PhD kandidater

Oppstartseminaret skal gjennomføres i løpet av første semester og er obligatorisk for alle IMK PhD kandidater (1 ECTS). Seminar varer normalt opp til 1-1,5 time.

Rutiner 

Datoen for oppstartsseminaret avtales individuelt. PhD leder finner to phd-kandidater som kan kommentere på prosjektbeskrivelsen. Kandidaten sender prosjektskisse, redegjørelsen for utført arbeid og evt informasjon om hva det ønskes spesiell tilbakemelding på, til kommentatorene, phd-leder og phd-ansvarlig i administrasjon senest 7-10 dager før fastsatt dato. Kandidatens veileder(e) oppfordres også å delta i seminaret så langt det er mulig. 

Struktur i kandidatens presentasjon og kommentatorenes tilbakemelding er definert i IMKs retningslinjer for "IMK Inaugural Seminar" (oppdateres). 

Publisert 9. mars 2021 08:41 - Sist endret 3. mai 2022 13:52