English version of this page

Oppstartssamtale og oppstartsseminar

Etter at du har fått opptak, får du invitasjon til et møte hvor vi skal introdusere deg til PhD-programmet slik det er organisert på IMK.

Oppstartssamtale

Møtes initieres normalt av administrasjonen og/eller av ledelsen. På møtet skal vi gå gjennom det formelle opplegget, forventninger, dine planer, pågående aktiviteter mm. Du får også introduksjon til administrative rutiner som gjelder for din stilling, enten i denne eller i en annen samtale. Dersom det er relevant, kan evt spørsmål om veiledning/medveiledning diskuteres på dette møtet. 

Ph.D.-kandidater forventes å følge med på e-poster som utgår på IMKs e-postliste for Ph.D. og å følge med på kurstilbud og aktiviteter på linjens nettsider.

Oppstartsseminar

Oppstartsseminaret vil ha følgende komponenter:

  • Velkomstsamtale med Ph.D.leder og forskningskonsulent
  • Presentasjon av prosjektet og utført arbeid (ved kandidaten). Her forventes det en videreutvikling av prosjektet utover prosjektskissen.
  • Kommentarer på prosjektet fra minst to kommentatorer, normalt andre PhD kandidater

Oppstartseminaret skal gjennomføres i løpet av første semester. 

Rutiner 

PhD leder finner to phd-kandidater som kan kommentere på prosjektbeskrivelsen, og informere alle involverte. 

Kandidaten sender prosjektskissen og redegjørelsen for utført arbeid til kommentatorene, phd-leder og phd-ansvarlig i administrasjon senest en uke før fastsatt dato.

 

Publisert 6. mai 2015 14:04 - Sist endret 9. mars 2021 08:41