English version of this page

Oppstartseminar

Når man har fått opptak vil man bli kontaktet av Ph.d.-leder og forskningskonsulent som vil foreslå et tidspunkt for et møte hvor dere kan gå igjennom formelle papirer og bli introdusert til fakultetet (HF) og instituttet (IMK).

I denne innledende samtalen med Ph.d-leder vil man få vite mer om det formelle opplegget og planene for utdanningen, de pågående aktivitetene, og instituttet for øvrig.  Det vil også være anledning til å henstille om veileder ved IMK og biveileder ved IMK eller annen institusjon.

Ph.D.-kandidater forventes å følge med på e-poster som utgår på IMKs e-postliste for Ph.D. og å følge med på kurstilbud og aktiviteter på linjens nettsider.

Oppstartsseminaret vil ha følgende komponenter:

  • Velkomstsamtale med Ph.D.leder og forskningskonsulent
  • Innføring og øvelse i bibliotekssøk med instituttets fagreferent
  • Presentasjon av prosjektet. Her forventes det en videreutvikling av prosjektet utover prosjektskissen.
  • Livet som forsker
  • Strukturering av doktorgradsarbeidet. Hvordan sette opp plan for gjennomføring.

Oppstartseminaret skal gjennomføres i løpet av første semester, og vil bli holdt dersom det er tre eller flere nye phd-kandidater.

 

Publisert 6. mai 2015 14:04 - Sist endret 1. juni 2018 10:34