English version of this page

Sluttseminar

En utfordring for både veiledere og kandidater knytter seg til levering av avhandlinga. Er den god nok?

Sluttseminaret bør finne sted 2-3 måneder før kandidaten planlegger å levere avhandlinga og skal ta utgangspunkt i et helhetlig utkast til avhandling.

På sluttseminaret vil en opponent være oppnevnt for å vurdere og diskutere kandidatens utkast til avhandling. Seminaret vil være i form av et to-timers seminar der kandidaten gis anledning til å presentere avhandlingen (ca 10-15 min) og resten av tiden vil brukes til opponentens vurdering av avhandlingen og diskusjon mellom opponent og kandidat.

Seminaret er åpent for tilhørere.

Målet med sluttseminaret er å støtte kandidaten fram mot ferdigstilling innlevering. Seminaret skal oppleves som noe positivt, og alle deltakere bør legge vekt på å gi kandidaten konstruktive tilbakemeldinger.

Dersom det er ønskelig kan utkastet til avhandling kan gjøres tilgjengelig for kolleger som vil delta på seminaret innen rimelig tid før seminaret.

Tidsskjema

Sluttseminaret bør finne sted 2-3 måneder før kandidaten planlegger å levere avhandlingen

Oppnenten bør ha 1 måned på å lese avhandlingen

Sluttseminar bør varsles til forskningskonsulenten ca 5 måneder før forventet innlevering.

Kandidaten, veilederen og opponenten avtaler en dato for sluttseminaret (forskningskonsulenten koordinerer).

Formaliteter

PhD-leder, veileder og kandidat kommer frem til en passende opponent.Opponenten bør være ekstern. En opponent på sluttseminaret kan ikke sitte i bedømmelseskomiteen.

 

Seminaret gir kandidaten 1 studiepoengs uttelling.

Publisert 6. mai 2015 14:04 - Sist endret 1. juni 2018 10:34