English version of this page

Institutt for musikkvitenskap

Organisering

Opplæringsdelen i ph.d.-programmet består av 30 studiepoeng, fordelt på HFs fellesdel, forskerkurs, avhandlingsseminarer, deltakelse på internasjonale konferanser, og formidling. Opplæringsdelen må være fullført før innlevering av avhandling og hovedtyngden aktivitet bør legges til de to første årene.

Opplæringsdelen

Oppbygging av opplæringsdelen ved ph.d.-programmet

Emner Antall studiepoeng
Felles startpakke HF (obligatoriske felleskurs) 5 studiepoeng
Deltakelse på internasjonal konferanse 4-9 studiepoeng
Formidling Min. 2 studiepoeng
Avhandlingsseminar 4-8 studiepoeng
Midtveisevaluering 0 studiepoeng
Forskerkurs 8-12 studiepoeng
Kurs i generelle ferdigheter/generiske kurs (redskapskurs) 0 studiepoeng
Opplæringsdelen samlet 30 studiepoeng

Grunnlaget for utregning av studiepoeng, der dette ikke allerede er gitt, er 1 studiepoeng tilsvarer 25 - 30 timers arbeid. Studiepoengene tildeles av ph.d. leder, i samråd med ph.d. kandidaten. For noen kandidater vil også andre ved kurstilbud ved UiO være aktuelle. Kandidatene oppfordres også til å finne kurs ved eksterne institusjoner, både innen- og utenlands. Dette gjøres i samråd med veileder og eventuelt ph.d.-ansvarlig på instituttet.

Om de enkelte emnene:

  • Internasjonale konferanser: Uttelling for deltakelse på internasjonale konferanser forutsetter fremleggelse av foredrag/abstract (for eksempel poster eller paper). Kun deltakelse gir ikke poeng. Vanligvis gis det 2 studiepoeng for poster eller paper/foredrag.
  • Formidling: Med formidling menes formidling rettet mot et generelt publikum og omfatter formidlingskurs, artikler, intervjuer, kronikker, foredrag, utstillinger o.l. Et intervju kan for eksempel gi 1-2 studiepoeng, avhengig av lengde.
  • Avhandlingsseminar: Institutt for musikkvitenskap arrangerer egne avhandlingsseminarer. Det gis 2 studiepoeng for presentasjon og 2 studiepoeng for opposisjon. Kun deltakelse gir ikke uttelling i studiepoeng.
  • Forskerkurs: Valgfrie forskerkurs kan være ved nasjonale og/eller internasjonale forskerskoler, ved andre institusjoner, engangsarrangementer eller, etter forhåndsgodkjenning, spesialiserte masterkurs på andre fag. Studiepoeng tildeles i henhold til lengde og intensitet.
  • Det arrangeres for tiden ikke obligatoriske kurs ved instituttet. Valgfrie kurs som "Reading Groups" og kurs ved NMH, gir uttelling avhengig av kandidatens innsats og må avklares med ph.d.-leder. Kandidatene oppfordres til å benytte seg av tilbud om kurs ved NMH, forskerforum og annet. 

Kandidaten skal legge opp en plan for opplæringsdelen i samråd med veileder i begynnelsen av stipendperioden.

Godkjenning

Planlagt deltagelse i eksterne kurs og seminarer skal meldes inn til ph.d.-leder for forhåndsgodkjenning. Det skjer gjennom søknadsskjemaet under, der du også kan søke om økonomisk støtte til deltakelsen (slik som kursavgift, reise og overnatting).

Søk om godkjenning

Kontakt IMV

Ph.d.-leder Nanette Nielsen

Kontakt Norges musikkhøgskole

Solveig H. Christensen, seniorrådgiver

Kurs og seminarer ved IMV

7. sep. 2021 10:15 - 7. des. 2021 13:00
30. sep. 2021 10:15 - 12:30
10. jan. 2022 10:15 - 1. mai 2022 13:00

Se alle kurs

Publisert 9. mars 2021 08:41 - Sist endret 20. mai 2021 12:53