English version of this page

Opplæringsdelen

Opplæringsdelen i Ph.D.-programmet ved Institutt for musikkvitenskap består av 30 studiepoeng, fordelt etter stukturen under.

Oppbygging av opplæringsdelen ved Ph.D.-programmet

Emner Antall studiepoeng
Felles startpakke HF (obligatoriske felleskurs) 5 studiepoeng
Deltakelse på internasjonal konferanse 4-9 studiepoeng
Formidling min. 2 studiepoeng
Avhandlingsseminar 4-8 studiepoeng
Midtveisevaluering 0 studiepoeng
Forskerkurs 8-12 studiepoeng
Kurs i generelle ferdigheter/generiske kurs (redskapskurs) 0 studiepoeng
Opplæringsdelen samlet 30 studiepoeng (ECTS)

Opplæringsdelen må være fullført før innlevering av avhandling og hovedtyngden aktivitet bør legges til de to første årene. Studiepoengene for opplæringsaktiviteter tildeles av Ph.D.-leder. Grunnlaget for utregning av studiepoeng, der dette ikke allerede er gitt, er 1 studiepoeng tilsvarer 25 - 30 timers arbeidKandidatene oppfordres til å planlegge opplæringsdelen i samråd med veileder og søke forhåndsgodkjenning før deltakelse. Se "Godkjenning" under.

Om de enkelte emnene:

  • Internasjonale konferanser: Uttelling for deltakelse på internasjonale konferanser forutsetter fremleggelse av foredrag/abstract (for eksempel poster eller paper). Kun deltakelse gir ikke poeng. Vanligvis gis det 2 studiepoeng for poster eller paper/foredrag.
  • Formidling: Med formidling menes formidling rettet mot et generelt publikum og omfatter formidlingskurs, artikler, intervjuer, kronikker, foredrag, utstillinger o.l. Et intervju kan for eksempel gi 1-2 studiepoeng, avhengig av lengde.
  • Avhandlingsseminar: Institutt for musikkvitenskap arrangerer egne avhandlingsseminarer. Det er obligatorisk å presentere og kommentere minst én gang i løpet av graden. Det gis 2 studiepoeng for presentasjon og 2 studiepoeng for opposisjon. Kun deltakelse gir ikke uttelling i studiepoeng.
  • Forskerkurs: Valgfrie forskerkurs kan være ved nasjonale og/eller internasjonale forskerskoler, ved andre institusjoner, engangsarrangementer eller, etter forhåndsgodkjenning, spesialiserte masterkurs på andre fag. Studiepoeng tildeles i henhold til lengde og intensitet.

Godkjenning

Planlagt deltagelse i eksterne kurs og seminarer skal meldes inn til Ph.D.-leder for godkjenning. Det skjer gjennom søknadsskjemaet under.

Søk om godkjenning

Kontakt IMV

Kurs og seminarer ved IMV

Se alle kurs

Publisert 9. mars 2021 08:41 - Sist endret 16. sep. 2022 09:30