Offentlig sektor- og nærings-ph.d.

Gjennom offentlig sektor- og nærings-ph.d.-ordningene kan en ansatt i en bedrift eller offentlig virksomhet ta en doktorgrad ved HF og kostnadene dekkes delvis av NFR. Prosjektet skal være relevant for både bedriften/den offentlige virksomheten og det aktuelle instituttet ved HF og er en anledning til å etablere eller videreutvikle samarbeid på tvers av sektorer.

Om ordningene

I et nærings-ph.d.- eller offentlig sektor-ph.d.-prosjekt kan en ansatt i en bedrift eller offentlig virksomhet ta en doktorgrad som er relevant for bedriften/den offentlige virksomheten, delvis finansiert av Norges forskningsråd.

Les mer om offentlig sektor-ph.d. på NFRs nettsider.

Les mer om nærings-ph.d. på NFRs nettsider.

Før man søker

Instituttet vurderer prosjektets kvalitet og relevans. Dersom instituttet velger å gå videre og inngå samarbeid med bedriften/den offentlige virksomheten, anbefaler vi at partene tidlig i prosessen gjennomgår samarbeidsavtalen/addendum til opptaksavtalen (docx), selv om denne ikke skal sendes til NFR før etter at søknaden er godkjent. Økonomiske spørsmål bør også avklares på et tidlig tidspunkt. Som hovedregel dekker bedriften eller den offentlige virksomheten kostnader knyttet til kandidatens opphold ved Det humanistiske fakultet, opptak på ph.d.-programmet og deltakelse i forskerutdanningen, med unntak av veiledning. Bedriften/den offenltige virksomheten kan søke om å få disse kostnadene helt eller delvis dekket av NFR. Se detaljert oversikt over direkte og indirekte kostnader.

Søknadsprosess

Når en offentlig virksomhet/en bedrift og et institutt ved HF har besluttet å inngå samarbeid om et offentlig sektor-/nærings-ph.d.-prosjekt består prossesen videre av følgende trinn:

  • Søknad sendes til NFR 
  • Kandidaten søker opptak på HFs ph.d.-program
  • Hvis NFR godkjenner søknaden og kandidaten får betinget opptak til ph.d.-programmet underskrives opptaksavtalen med addendum (addendum dekker NFRs krav til samarbeidsavtale)

 

Publisert 17. feb. 2022 15:27 - Sist endret 31. aug. 2022 09:20