English version of this page

EU-prosjekter

Det europeiske forskningsrådet (ERC) fremmer vitenskapelig kvalitet og dristig og nyskapende forskning i internasjonal forskningsfront ved å investere i de beste forskerne og de beste ideene.

erc står det med bokstaver. Og mange rundinger i en sirkel. Logo.ERC-stipendet er et særprogram i kategorien fremragende forskning i EUs forskningsprogram Horisont 2020.

ERC har tre finansieringsordninger: Starting Grants (StG) for yngre forskere, Consolidator Grants (CoG) for viderekommende forskere og Advanced Grants (AdG) for erfarne forskere.

Før opphavsrett

Image may contain: Rectangle, Floor, Pattern, Parallel, Symmetry.Prosjektet undersøker de tidlige trykkerettighetenes historie fra et tverrfaglig og europeisk perspektiv. Før opphavsrett er et prosjektet finansiert av et ERC Advanced Grant tildelt postdoktor Marius Buning.

C-FORS: En ny bruk av konstruksjon i formalvitenskapene

Eiffeltårnet sett nedenfra.Prosjektet har som mål å løse problemer og paradokser som oppstår i en rekke formelle vitenskaper, og å sikre et solid fundament for disse. C-FORS er et prosjektet finansiert av et ERC Advanced Grant tildelt professor Øystein Linnebo.

Minuskule tekster: Marginaliserte stemmer i tidlig middelaldersk latinsk kultur

Utsnitt fra et middelaldermanuskript.«MINiTEXTS» studerer svært korte - minuskule - tekster som ble lagt til i blanke felt i latinske manuskripter i perioden fra ca. år 700 - ca. år 1000. I motsetning til hovedtekstene i manuskriptene, er det sjelden slike minuskule tekster har identifiserbare forfattere eller lett sporbar traderingshistorie. Prosjektet er finansiert av et ERC Advanced Grant tildelt professor Ildar Garipzanov.

God oppmerksomhet: Oppmerksomhetsnormer og deres rolle i praktisk fornuft, epistemologi og etikk

En gutt ser på mobiltelefonen ved sjøen.Hva er god oppmerksomhet og hva er dårlig oppmerksomhet? Prosjektet studerer normative spørsmål om oppmerksomhet: hva som er passende, korrekte eller rasjonelle oppmerksomhetsmønstre. Dette skal så kobles til hvordan oppmerksomheten vår faktisk fungerer, både hos et enkelt individ og i grupper og samfunn. Det er finansiert av et ERC Consolidator Grant tildelt førsteamanuensis Sebastian Watzl.

Dynamiske territorier

Landskap med sand og himmel, tre personer som bærer et tau. Fotografi.  Med stigende havnivå, ørkenspredning, tørke, avlingsvikt, oversvømmelse og ekstremvær, trenger vi normative kriterier for hvordan løse interessekonflikter rundt land og naturressurser. Dette prosjektet har som mål å fremskaffe disse kriteriene og utvikle et nytt rammeverk for territorier på globalt nivå. Det er finansiert av et ERC Starting Grant tildelt førsteamanuensis Alejandra Mancilla.

Musikalsk og poetisk kreativitet for et unikt moment i vestlig kristen liturgi, ca. 1000–1500

Benedicamus-melodier fra det 11. århundre, manuskriptkilde.Hvordan har ett enkelt moment i den vestlige kristne liturgien påvirket musikkhistorien? Dette prosjektet setter et transformativt søkelys på de kreative praksisene som fant sted rundt lovprisingen «Benedicamus Domino». Det er finansiert av et ERC Consolidator Grant tildelt førsteamanuensis Catherine A. Bradley

DEVCOM: Pragmatikk, betydningskonvensjoner og ikke-bokstavelig språkbruk

Far og sønn snakker sammenDEVCOM vil gi en redegjørelse for stadiene og faktorene som er involvert i barns kommunikasjonsutvikling og ikke-bokstavelig språkbruk, og kombinerer innsikter og metoder fra lingvistikk, filosofi og psykologi. Prosjektet er finansiert gjennom et Starting Grant fra Det europeiske forskningsrådet (ERC) tildelt førsteamanuensis Ingrid Lossius Falkum.

CoFutures: Veier til mulige nåtider

Bildet kan inneholde: stemning, himmel, lys, astronomisk objekt, rom.«Veier til mulige nåtider», er en helt ny studie av framtidsfiksjon og science fiction fra hele verden. Forskningsprosjektet tar for seg veksten i mengden skjønnlitteratur basert på etnisk, kulturell eller nasjonal identitet, som ser for seg mulige fremtider. Prosjektet er finansiert gjennom et ERC Starting Grant tildelt førsteamanuensis Bodhisattva Chattopadhyay.

Historien om opphavsrett i kulturindustrien (Creative IPR)

Veving av stoff. Foto. Prosjektet ser på historien til de immaterielle rettighetene i kulturindustrien, fra Paris-konvensjonen (1883) og Bern-konvensjonen (1886) til i dag, med fokus på Europa i en globalisert verden. Det er finansiert av et ERC Consolidator Grant tildelt professor Veronique Poillard

BROKEX

Små mennesker på gateplan sett ovenfra en høy bygning.Vi vet mye om hva som driver Kinas globale engasjement og om hvilke uttrykk det har fått. Det vi mangler kunnskap om er hvordan selve prosessene forløper – hvordan flernasjonale relasjoner blir til. BROKEX er et tverrfaglig forskningsprosjekt som skal utforske disse prosessene. Prosjektet er finansiert gjennom et Starting Grant fra Det europeiske forskningsrådet (ERC) tildelt professor Heidi Østbø Haugen.

Hvalenes makt 

Utsnitt av baugen på en trebåt med flere båter bak. Tegning.Prosjektet «Hvalenes makt: Sjøpattedyr, tilbedelsespraksis og miljøendringer i det maritime Øst-Asia» ser på forholdet mellom mennesker og sjøpattedyr i maritime områder i Øst-Asia, med fokus på folkelige religiøse ritualer og tro. Prosjektet er finansiert gjennom et Starting Grant tildelt førsteamanuensis Aike Rots av Det europeiske forskningsrådet (ERC)