English version of this page

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)

MSCA er et prestisjetungt stipend for erfarne forskere som ønsker å jobbe med et selvstendig valgt forskningsprosjekt i utlandet. Stipendet finansieres av EUs forskningsprogram Horisont 2020. 

  • Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships gjelder for opptil to år.Bildet kan inneholde: ansikt, hode, hake, illustrasjon, kinn.
  • Midlene er tilgjengelige som et postdoktorstipend til forskere med mer enn fire års forskererfaring eller en ph.d.-grad.
  • Individual fellowships-stipendet er en toveis overføring av kunnskap, fra forsker til vertsinstitusjon og fra vertsinstitusjon til forsker. 

Skillet mellom etikk og politisk filosofi

Målet med prosjektet er å oppklare uklarheten i etikkens rasjonelle fundament, og vise hvordan den kan gjenopprette sin tilknytning til politisk filosofi.

Oversettelser av Petrarcas «Fragmenta»

Hvordan har tidligmoderne oversettelser av Petrarcas «Fragmenta» påvirket fransk og engelsk litteratur i senere tidsperioder?

Nasjonale og etniske forskjeller i foreldres mediering av barns internettbruk

Prosjektet tar sikte på å utvikle et nytt teoretisk rammeverk, en ny konseptuell modell, og nye måleskalaer for foreldres mediering av barns internettbruk blant innvandrere og etniske minoriteter i Europa.

MigraLing: Mellom migrasjon og lingvistikk

Prosjektet vil studere innvirkningen migranter hadde på hvordan grammatikk gikk fra å være et enspråklig latinosentrisk spesialisert kunnskapsdomene til en flerspråklig disiplin.

Katalog over middelengelsk prosa: Cotton-samlingen

Prosjektet har som mål å utarbeide en katalog over en enestående samling middelalderhåndskrifter og utvikle et søkeredskap for middelengelske prosatekster.

Digital folklore som kritisk og deltakende kulturarv

DIGIFOLK ser på digitale folklore i sosiale medier for å utforske komplekse digitale reproduksjoner og reforhandlinger av folklore blant de ulike gruppene vi finner i Norge i dag.

Produksjon i tekstilfabrikker

Målet til prosjektet er å demonstrere hvordan teknologi gir næring til den kvinnelige arbeidsstyrkens elendige arbeidsforhold og til svekkelsen av industriprodukter.

Sovjetiske ellipser

Utelatelser som metode for grenseoverskridelse i fotografi, litteratur og hverdagsliv.

Gesters betydninger: Typologi og grensesnittbegrensninger

Prosjektet undersøker om det finnes universelle trekk ved hvordan betydning bygges opp, uavhengig av kanalen betydningen formidles gjennom.

neoMONSTERS: De «andre» i indisk science fiction

Prosjektet analyserer forestillinger om morgendagen. Det gjelder for eksempel fremtidige kriger og religiøse dystopier.

Nytenking om Jomfru Maria i det tidlig moderne Italia

Prosjektet tar sikte på å få en systematisk oversikt over litterære verk om Maria, skrevet av italienske kvinner og menn i perioden 1450 til 1650.

Ubestemt pronomen i norsk, svensk og tysk språk

Sarah Zobel kobler sammen to åpne forskningsspørsmål om den grammatiske oppførselen til upersonlige pronomen: Finnes det en upersonlig kjernebetydning? Og kan upersonlig betydning avledes fra en kompleks, underliggende morfosyntaktisk struktur?

Livet med gribber i den sjette utryddelsen

Prosjektet undersøker hvordan den globale og stadig raskere artsutryddelsen og tilhørende viltforvaltning utbrer seg innenfor bestemte historiske og kulturelle sammenhenger.

Dematerialisert mote og fransk couture

Hvordan har moten hatt innflytelse på Frankrikes internasjonale forbindelser, og hvordan fungerte fransk mote i samspill med USA og EEC på 1960- og 1970-tallet?

Globalisering, feminisme og islamske kvinneorganisasjoner

Laila Makboul utforsker transnasjonale nettverk av islamske kvinneorganisasjoner i den arabisk-muslimske verden og deres motstand mot feminisme.

Flerspråklige landskap i den skandinaviske middelalderen

Når den latinske skriftkulturen vokste frem i Skandinavia, møtte den en gammel lokal tradisjon med å skriftfeste tekst på folkespråket med runer.