English version of this page

Traveling Texts: Translation and Transnational Reception

Vi forsker på hvordan oversettelse former ideer, verdier, sjangre, litterære og retoriske grep på tvers av lingvistiske og kulturelle grenser.

Jordkloden med ulike forbindelseslinjer merkert inn. Illustrasjon.
Foto: Colourbox.com

For våre seminarer og arrangementer ved UiO, se Seminar for oversettelse.

Innenfor Traveling Texts er vi intressert i oversettelse og transnasjonal mottakelse: hvordan oversettelse forandrer kulturelle produkter og hvordan ideoligiske og estetiske verdier forhandles ved oversettelse. 

Vi vil fremme forståelsen av det hjemlige og det fremmede og hvordan utenlandske tekster og ideer forandres ved oversettelse, og hvordan de hjemlige arenaene (kulturelle, litterære, etc) endres når fremmede elementer blir importert. Slike studier kan også fremme vår forståelse av nasjonale selvbilder og hvordan spesifikke nasjonale kulturere forholder seg til det fremmede. 

Som en del av Traveling Texts vil vi utforske relevante tekster og fokusere på transnasjonal endringer og utvekslinger. Vårt utgangspunkt er at forståelsen av transnasjonale og transhistoriske interaksjoner blir forsterket når vi lærer mer om hvordan oversettelse har blitt utført i diverse sosiokulturelle og historiske kontekster.

Våre forskere kommer fra ulike fagdisipliner:

 • arabisk
 • engelsk
 • fransk
 • gammelgresk
 • latin
 • polsk
 • spansk
 • tysk
 • nordisk
 • allmenn litteratur
 • Ibsen-studier
 • oversettelsesstudier

Les mer om prosjektet på de engelske sidene

Publisert 20. feb. 2014 15:24 - Sist endret 22. aug. 2022 10:29