Publikasjoner - Side 8

Publisert 16. des. 2015 09:00

Ny bok redigert av Erling E. Gulbrandsen, IMV og Julian Johnsen, University of London

Publisert 25. nov. 2015 13:23

Concerned with social practices, belief systems, urban designs, the organization and representation of landscapes and modes of living, the book presents new views on the concept of environment.

Publisert 12. nov. 2015 13:12

In this comparative critical edition of Matthew Parker's psalms Einar Bjorvand brings to light the cultural and literary contribution of Matthew Parker, the archbishop who played such a significant role in defining sixteenth-century England's choice of religion.

Publisert 11. nov. 2015 10:06

Ny bok utgitt på Pax forlag av Arne Lie Christensen om nordmenns sterke forhold til hytta og drømmen om et enklere liv på landet.

Publisert 11. nov. 2015 09:52

Festskrift for Per Kværne i anledning hans 70-årsdag, redigert av Hanna Havnevik og Charles Ramble.

Publisert 10. nov. 2015 10:37

Med Leviathan bind II foreligger endelig Thomas Hobbes' viktige filosofihistoriske verk komplett for første gang på norsk. Bind II inneholder del 3 og 4 av verket, og er oversatt av Olav Lausund og Christina Sandhaug. Lausund har også skrevet forordet.

Lausund oversatte og skrev forord også til Bind I, som kom i 2012. Etterord ved Raino Malnes.

Publisert 5. nov. 2015 15:07

Heidi Bale Amundsen, stipendiat i kunsthistorie ved IFIKK, har sammen med Gerd Elise Mørland, amanuensis i kunsthistorie ved Høyskolen i Oslo, redigert boken. De har også bidratt med en felles innledning og et forskningsessay.

Publisert 21. okt. 2015 15:34

Øyvind Rabbås og Eyjólfur K. Emilsson, professorer i filosofi ved IFIKK, har sammen med Hallvard Fossheim (Bergen) og Miira Tuominen (Jyväskylä) redigert boken, som de også alle har bidratt til med en felles innledning og egne kapitler. 

Publisert 21. okt. 2015 14:56

Nelson González-Ortega er redaktør for ny bok om økonomiske og geopolitiske realiteter og sosiokulturelle representasjoner av en ny etikk og estetikk i Colombia, Mexico og Brasil.

Publisert 16. okt. 2015 15:12

Professor i idehistorie Ellen Krefting har redigert boken sammen med Aina Nøding og Mona Ringvej. Hun har også bidratt med innledning og kapittel i denne boken. 

Publisert 12. okt. 2015 11:24

Signe O. Ebeling and Hilde Hasselgård have put together an exciting volume on verb constructions tested on mulitilingual corpora.

Publisert 1. okt. 2015 13:58

Professor i idéhistorie ved IFIKK Espen Schaanning er aktuell med bok "Barneridderne. Baden-Powell og den norske speiderbevegelsen"

Publisert 3. sep. 2015 11:11

Diana Santos er medredaktør på første nummer av tidsskriftet Oslo Studies in Language (OSLa) i 2015. Nummeret er tilegnet professor Belinda Maias årelange forskning innenfor oversettelse i Portugal.

Publisert 31. aug. 2015 13:46

A History of Pregnancy in Christianity. From Original Sin to Contemporary Abortion Debates. By Anne Stensvold.

Publisert 20. aug. 2015 11:15

Elizaveta Khachaturyan has edited a book which brings new perspectives on the relation between the increasingly important question of the relation between language, nation and identity, Language-Nation-Identity: the "questione della lingua" in an Italian and Non-Italian context.

More than half of the chapters are written by researchers from ILOS: Nelson Gonzalez-Ortega, Mark Luccarelli, Diana Santos, and Elizaveta Khachaturyan.

 

Publisert 17. aug. 2015 14:53

Read Atle L. Wold's new book on Scotland's role in the French Revolutionary War

Publisert 6. aug. 2015 13:24

Ny bok redigert av Berit Thorbjørnsrud og med bidrag fra flere andre IKOS-ansatte

Publisert 24. juni 2015 09:54

Tove Pettersen, professor i filosofi ved IFIKK, er sammen med professor Annlaug Bjørsnøs (NTNU) redaktør og bidragsyter til antologen Simone de Beauvoir – A Humanist Thinker publisert på Brill/Rodopi. Alle kapitlene i boken er basert på forelesninger holdt på The 20th International Simone de Beauvoir Conference som ble arrangert i juni 2012 på IFIKK i sammarbeid med NTNU.  

Publisert 17. juni 2015 11:19

Førsteamanuensis i latin ved IFIKK Vibeke Roggen er redaktør og en av bidragsyterne i denne boken.

Publisert 17. juni 2015 11:12

Førsteamanuensis i latin ved IFIKK Vibeke Roggen er medforfatter av denne ordboken.