English version of this page

CPS utlyser masterstipend

Vi kan med glede meddele at Senter for filosofi og vitenskap (CPS) utlyser 1-3 masterstipender på 20 000 NOK for studenter ved UiO som skriver masteroppgave innenfor CPS sine arbeidsområder.

Bildet kan inneholde: øye, gjøre, symbol, halvmåne, sirkel.

Om senteret

Senter for filosofi og vitenskap (CPS) utlyser 1-3 masterstipender på 20 000 NOK for studenter ved UiO som skriver masteroppgave innenfor CPS sine arbeidsområder, og som ønsker en tilknytning til senteret. CPS jobber i skjæringspunktet mellom filosofi og andre vitenskaper, og har et særlig fokus på tverrfaglig filosofi som bringer inn elementer fra eller som bidrar inn i andre vitenskaper. Forskere tilknyttet CPS arbeider blant annet med filosofi og livsvitenskap, eksperimentell lingvistikk/språkfilosofi, matematikkens filosofi, fysikkens filosofi, filosofi som samhandler med kognitive vitenskaper og nevrovitenskap, medisinsk filosofi og bioetikk. CPS har som formål å legge til rette for samhandling mellom filosofi og andre vitenskaper, og ønsker å fremme dette ved å tildele masterstipender. Les mer om CPS på våre nettsider.

Hvem kan søke?

Masterstudenter ved UiO som skriver masteroppgave i skjæringspunktet mellom filosofi og andre vitenskaper, spesielt de nevnt ovenfor. Søkeren kan komme fra andre fagfelt enn filosofi hvis filosofiske spørsmål spiller en sentral rolle i masteroppgaven.

Hvordan søke?

Søknaden sendes som én pdf per e-post til vår forskningskonsulent, Ingvild Haraldsen (ingvild.haraldsen@ifikk.uio.no)

Søknadsfrist: 22. desember 2021.

Søknaden må inneholde:

  • Opplysninger om navn, adresse, telefon, e-post og studiested
  • Oppdatert CV
  • Karakterutskrift fra Universitetet
  • Bekreftelse fra veileder på at du er tatt opp på masterprogrammet og skriver/skal skrive en relevant masteroppgave
  • En kortfattet prosjektbeskrivelse som inkluderer tittel, beskrivelse av tema, relevant litteratur/teori og eventuelt metode, samt en tidsplan.  Maks 1500 ord. Prosjektets relevans for CPS må begrunnes.

Hva forventes?

Stipendmottakere forplikter seg til å skrive og levere inn en masteroppgave. Stipendmottakeren må være tilknyttet forskningsmiljøet ved CPS, for eksempel ved å delta på senterets seminarer, workshops, forelesninger o.l. Stipendmottakere vil bli invitert til å presentere oppgaven sin ved et av CPS sine arrangementer.

Publisert 1. des. 2021 14:57 - Sist endret 18. mars 2022 10:30