English version of this page

CPS utlyser masterstipend

Vi kan med glede meddele at Senter for filosofi og vitenskap (CPS) utlyser 1-3 masterstipender på 20 000 NOK for studenter ved UiO som skriver masteroppgave innenfor CPS sine arbeidsområder.

Bildet kan inneholde: øye, gjøre, symbol, halvmåne, sirkel.

Hvem kan søke?

Masterstudenter ved UiO som skriver masteroppgave i skjæringspunktet mellom filosofi og andre vitenskaper, spesielt de nevnt ovenfor. Søkeren kan komme fra andre fagfelt enn filosofi hvis filosofiske spørsmål spiller en sentral rolle i masteroppgaven. Du kan lese mer om utlysningen her. 

Hvordan søke?

Søknaden sendes som én pdf per e-post til vår forskningskonsulent, Ingvild Haraldsen (ingvild.haraldsen@ifikk.uio.no)

Søknadsfrist: 22. desember 2021.

Publisert 1. des. 2021 14:57 - Sist endret 22. des. 2021 12:44