Arrangementer

Kommende arrangementer

Tid og sted: 17. mars 2021 14:1516:00, Zoom: 8270614124
I et demokrati er det de folkevalgte som bestemmer, men fagekspertise gir råd og legger mange viktige premisser. Hva vet vi om ekspertkunnskapens rolle i politikken? Hva kjennetegner kretsløpet mellom forskning og politikk i norsk kontekst? Hvordan har forholdet mellom faglige råd og verdimessige vurderinger artet seg under håndteringen av koronapandemien? Sett i lys av erfaringer fra koronakrisen, er det mangler i måten forholdet mellom vitenskap, verdier og politikk fungerer og forstås på? Er det ting som burde ha blitt tenkt og gjort annerledes i norsk koronahåndtering?
Tid og sted: 7. apr. 2021 14:1515:30, Zoom: 8270614124
Tid: 12. mai 2021 14:1515:30

TBA

Photo: https://history.columbia.edu/
Tid og sted: 19. mai 2021 14:1515:30, Georg Sverdrups hus Undervisningsrom 1

Dr. Samuel Kelton Roberts, Jr., is visiting the Science Studies Colloquium Series. Roberts is Director of Columbia University’s Institute for Research in African American Studies (IRAAS), Associate Professor of History and Associate Professor of Sociomedical Sciences. He writes, teaches, and lectures widely on African-American history, medical and public health history, urban history, issues of policing and criminal justice, and the history of social movements.

The seminar is open for everyone!