English version of this page

Forskning

Utsikt til gress og skulpturer gjennom et vindu

Forskningen vår ligger i skjæringspunktet mellom humaniora og naturvitenskapene, og våre satsingsområder er innovativ og tverrfaglig forskning på matematikk, liv og språk.

Forskningsmål

Vi mener at mange viktige forskningsområder krever en integrasjon av metodene til naturvitenskapen, samfunnsvitenskapen, og humaniora.

Samarbeid mellom humaniora og vitenskapen

Vi utøver formelle, eksperimentelle, historiske og filosofiske tilnærminger til problemstillinger som er grunnleggende både for vitenskapen og for samfunnet. Vi mener en dialog mellom humaniora og naturvitenskapen vil være spesielt gunstig for forskningsområdene matematikk, liv, og språk, og derfor har vi valgt disse som vårt hovedfokus.

Fremmer tverrfaglig teamarbeid

Arbeidet foregår i tverrfaglige, integrerte grupper, og vi tilbyr også en forskningsplattform med verktøy og muligheter for samarbeid på tvers av fagnettverk. Målet er å legge til rette for en fruktbar dialog mellom humaniora og naturvitenskapen.

Matematikk

Romanesco-brokkoli

Vi studerer grunnleggende problemer innen matematikkens filosofi, og anvendelse av matematiske metoder innen andre fag.

 

Liv

Blomstereng med blå blomster

Vi undersøker spørsmål om fakta og verdier, viten og ekspertise, og individ og samfunn som oppstår i krysningspunktet mellom humaniora og livsvitenskapene.

 

Språk

Trær som reflekteres i et vannspeil

Vi undersøker problemstillinger i skjæringspunktet mellom lingvistikk, psykologi og filosofi. Spørsmålene er knyttet til lingvistikk og kognitiv utvikling, kommunikasjon, og hva studiet av språk kan lære oss om menneskelig bevissthet.