Liv

Blomstereng med blå blomster

Vi undersøker spørsmål om fakta og verdier, viten og ekspertise, og individ og samfunn som oppstår i krysningspunktet mellom humaniora og livsvitenskapene.

Nytteområder og metodikk

Vi utforsker grunnleggende spørsmål om opphavet og strukturen til biologiske prosesser og hvordan disse bidrar til dannelsen av menneskesinnet og våre samfunn.

Forskningen omhandler hvordan mentale egenskaper påvirkes av biologiske prosesser og samfunnsmessige faktorer, og vi undersøker interaksjoner mellom kultur, bevissthet, kropp og biologisk grunnlag.

Samarbeid med UiO:Life Science

Gjennom samarbeid med UiO:Life Science integrerer vi humanistiske perspektiver direkte i livsvitenskapsprosjekter. Vårt mål er å utvikle en bedre forståelse av vitenskapelige representasjoner, forklaringer, modeller og analyser, samtidig som vi tilfører nye perspektiver på livsvitenskapenes rolle i miljøforskning, folkehelse og samfunnets utvikling.