Matematikk

Romanesco-brokkoli

Vi studerer grunnleggende problemer innen matematikkens filosofi, og anvendelse av matematiske metoder innen andre fag.

Nytteområder og metodikk

Vi forsker på grunnleggende spørsmål som danner utgangspunkt for videre vitenskapelig utvikling. Dette inkluderer:

  • matematiske kjernebegreper
  • matematisk objektivitet
  • betydningen av matematiske strukturer
  • begreper som proposisjon, egenskap, og høyereordens logikk

Å kommunisere matematiske modeller og metoder

Matematiske modeller og matematisk tenkning brukes på mange områder innen naturvitenskap, og i økende grad også i humanistiske fag.

Den omfattende bruken av matematiske modeller og metoder skaper utfordringer, men også muligheter for å kommunisere viten, beregne risiko, håndtere vitenskapelig usikkerhet, og for å vurdere relevansen av evidens.

Vi tilbyr en tverrfaglig plattform for å integrere matematiske modeller på forskjellige beskrivelsesnivåer.