Senter for filosofi og vitenskap

Svart sirkelform på gul bakgrunn. Banner for Filosofi og vitenskap. Logo.

Bygger bro mellom filosofi og vitenskapene

Senter for filosofi og vitenskap (CPS) er en tverrfaglig møteplass for samhandling mellom humaniora og naturvitenskapen.

Naturvitenskapen påvirker i dag fagfelt som tradisjonelt har ligget innenfor humanioras domene. Mens humanistiske fag kan lære av naturvitenskapen, har naturvitenskapen også behov for filosofisk og humanistisk refleksjon. Dette senteret er et sted for gjensidig utveksling av ideer, og for nyskapende forskning og utdanning.

Forskning

Vår forskning ligger i skjæringspunktet mellom humaniora og naturvitenskapene. Vi vektlegger spesielt nyskapende tverrfaglig forskning på matematikk, liv og språk.

Matematikk

Romanesco-brokkoli som er grønne. Foto.

Vi utforsker temaer innen filosofi og matematikk. Forskningstemaene inkluderer logikkens og matematikkens struktur, og anvendelsen av matematisk tenkning og matematiske metoder i andre fagfelt som fysikk, nevrovitenskap, økonomi, lingvistikk, og psykologi. 

Liv

Blomstereng med blå blomster. Foto.

Vi forsker på temaer som binder sammen humaniora og livsvitenskapene. Vi tar for oss blant annet biologiske prosessers struktur og hvordan disse påvirker menneskesinnet, både indivuduellt og i grupper, og på livsvitenskapenes rolle i samfunnet.

Språk

Trær som reflekteres i et vannspeil. Foto.

Vi forsker på spørsmål i grenselandet mellom lingvistikk, psykologi og filosofi. Spørsmålene omfatter lingvistisk og kognitiv utvikling, kjernespørsmål innen kommunikasjon, og hva språkstudier kan avdekke om menneskelig bevissthet.

Arrangementer

9. feb. 2022 14:15 - 15:30 , Georg Sverdrups Hus, Undervisningsrom 1 Legg til i kalender
16. mars 2022 14:15 - 15:30 Legg til i kalender
30. mars 2022 14:15 - 15:30 Legg til i kalender

Aktuelt

 

Studier

Senteret gir en oversikt over fag som gir studenter mulighet til å fordype seg i filosofi og naturvitenskap. Dette er aktuelt både for studenter med bakgrunn innen filosofi eller andre humanistiske fag, og for deg som studerer naturvitenskap eller samfunnsvitenskap.

Stipend

Senter for filosofi og vitenskap (CPS) utlyser 1-3 masterstipender på 20 000 NOK for studenter ved UiO som skriver masteroppgave innenfor CPS sine arbeidsområder, og som ønsker en tilknytning til senteret.

Fristen for å sende inn søknaden er 22. desember 2021. 

Samarbeid

Senter for filosofi og vitenskap er et samarbeid mellom følgende enheter:

Kontakt

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev:

Sign up

Følg oss:

Forsknings- og utdanningssatsinger ved Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet satser på fem faglig prioriterte områder mellom 2019 og 2023. Målet er å bidra til å løse samfunnsutfordringene vi står overfor i dag.