English version of this page

Om satsingen

Benker og et stort, rødt tre foran en bygning.
Foto: Hege Håtun

Senter for filosofi og vitenskap (CPS) er en tverrfaglig møteplass som styrker samarbeidet mellom humaniora og vitenskapene.

Forskningsmål

Vårt mål er å være en plattform som tilbyr tverrfaglige undervisningsressurser og åpner for nye forskningsperspektiver, i den hensikt å føre naturvitenskapen og humaniora nærmere hverandre.

Denne plattformen hjelper humaniora med å integrere naturvitenskapelige perspektiver i sin undervisning og forskning, og den bistår naturvitenskapen med å integrere perspektivene innen humaniora.

Vi sikter mot å være et ledende senter for en vellykket dialog mellom vitenskapen og samfunnet.

Relevante forskningsområder

Vi har nye tilnærminger til undervisning og forskning innen fag i skjæringspunktet mellom humaniora og naturvitenskapen. Relevante fag inkluderer:

  • filosofi
  • lingvistikk
  • psykologi
  • biologi og livsvitenskap
  • fysikk
  • informatikk
  • matematikk
  • og flere andre forskningsområder som befinner seg i krysningspunktet mellom humaniora og vitenskapen.

 

Kontakt oss

Sebastian Watzl

Senterleder

Førsteamanuensis i Filosofi, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Abonner på vårt nyhetsbrev

Meld deg på

CPS-logoen

Besøksadresse

Senter for filosofi og vitenskap

Georg Morgenstiernes hus (map)
Blindernveien 31
0313 OSLO

Postadresse

Senter for filosofi og vitenskap

P.O. Box 1020
Blindern
0315 Oslo