English version of this page

Om satsingen

Benker og et stort, rødt tre foran en bygning.

Senter for filosofi og vitenskap (CPS) er en tverrfaglig møteplass som styrker samarbeidet mellom humaniora og vitenskapene.

Forskningsmål

Vårt mål er å være en plattform som tilbyr tverrfaglige undervisningsressurser og åpner for nye forskningsperspektiver, i den hensikt å føre naturvitenskapen og humaniora nærmere hverandre.

Denne plattformen hjelper humaniora med å integrere naturvitenskapelige perspektiver i sin undervisning og forskning, og den bistår naturvitenskapen med å integrere perspektivene innen humaniora.

Vi sikter mot å være et ledende senter for en vellykket dialog mellom vitenskapen og samfunnet.

Relevante forskningsområder

Vi har nye tilnærminger til undervisning og forskning innen fag i skjæringspunktet mellom humaniora og naturvitenskapen. Relevante fag inkluderer:

  • filosofi
  • lingvistikk
  • psykologi
  • biologi og livsvitenskap
  • fysikk
  • informatikk
  • matematikk
  • og flere andre forskningsområder som befinner seg i krysningspunktet mellom humaniora og vitenskapen.

 

Stipend

Senter for filosofi og vitenskap (CPS) utlyser masterstipend og stipend til gjesteforskere.

CPS-logoen

Kontakt oss

Abonner på vårt nyhetsbrev

Besøksadresse

Senter for filosofi og vitenskap

Georg Morgenstiernes hus (map)
Blindernveien 31
0313 OSLO

Postadresse

Senter for filosofi og vitenskap

P.O. Box 1020
Blindern
0315 Oslo