English version of this page

Studier

En baseball på en plen, ved en bro

Hva er vitenskapelig tenkning? Hvilken rolle bør vitenskapen spille i samfunnet?

Studiemuligheter tilknyttet senteret

Temaene i skjæringspunktet mellom filosofi og naturvitenskap gir studentene mulighet til å reflektere rundt grunnleggende spørsmål av stor samfunnsmessig betydning. Dette gir en mulighet til fordype seg i filosofi og i naturvitenskap, både for deg som har bakgrunn innen filosofi eller andre humanistiske fag, og for deg som studerer naturvitenskap eller samfunnsvitenskap.

Masterstudenter

Ønsker du å gå dypere inn i filosofiske spørsmål? Eller vil du forbedre ferdighetene i analytisk tenkning og skriving?

Med denne graden kan du spesialisere deg innenfor vitenskapsfilosofi.

Hva kan du jobbe med etter mastergraden i filosofi? Se hva andre har gjort.

Relevante masteremner

PhD-kurs

Vil du ta et PhD-kurs i skjæringsfeltet mellom vitenskap og filosofi? 

CPS tilbyr PhD-kurs for både interne og eksterne doktorgradsstudenter. 

Våren 2022

28-29. mars arrangerer CPS PhD-kurs, med tittelen «Opening Philosophy of Medicine to the Future by Integrating Historical Epistemology and STS». Foreleser er Prof. Cornelius Borck (Lübeck, Germany), og kurset gir totalt 3 ECTS.