English version of this page

Studier

En baseball på en plen, ved en bro
Foto: Hege Håtun

Hva er vitenskapelig tenkning? Hvilken rolle bør vitenskapen spille i samfunnet?

Studiemuligheter tilknyttet senteret

Temaene i skjæringspunktet mellom filosofi og naturvitenskap gir studentene mulighet til å reflektere rundt grunnleggende spørsmål av stor samfunnsmessig betydning. Dette gir en mulighet til fordype seg i filosofi og i naturvitenskap, både for deg som har bakgrunn innen filosofi eller andre humanistiske fag, og for deg som studerer naturvitenskap eller samfunnsvitenskap.

Bachelorstudenter

Relevante bacheloremner

Masterstudenter

Ønsker du å gå dypere inn i filosofiske spørsmål? Eller vil du forbedre ferdighetene i analytisk tenkning og skriving?

Med denne graden kan du spesialisere deg innenfor vitenskapsfilosofi.

Hva kan du jobbe med etter mastergraden i filosofi? Se hva andre har gjort.

Relevante masteremner