English version of this page

Gjesteforsker ved HEI

Elizabeth Robson er besøkende postdoktor ved HEI fra april til juni 2022.

portrett av Elizabeth Robson fra skuldrene opp

Robson studerer kulturarvens samfunnsrolle og metodene som brukes for å forstå og reflektere rundt dette i kulturarvsforvaltningen. Under hennes besøk skal Robson undersøke hvordan resultater fra hennes nylig fullførte PhD ved University of Stirling samsvarer med strategier og praksis innen norsk kulturarvsforvaltning. I tillegg har hun som mål å videreføre arbeidet fra hennes PhD gjennom publikasjoner, samt utforske muligheter for fremtidig samarbeid. Oppholdet er finansiert gjennom The Saltire Emerging Researcher Exchange Programme, støttet av The Scottish Funding Council via The Scottish Gratuate School for Arts and Humanities.

Publisert 10. mai 2022 12:20 - Sist endret 10. mai 2022 12:30