Vellykket gjennomføring av HEIs internasjonale studentkonferanse 2020

Torsdag 22. og fredag 23. oktober 2020 gikk HEIs første internasjonale studentkonferanse av stabelen. 

Bildet kan inneholde: projeksjonsskjerm, seminar, presentasjon, teknologi, elektronisk apparat.
Marthe Y. M. Hansen med foredraget "Environmental Issues in a Contemporary Art Exhibition".

På grunn av den pågående corona-situasjonen ble årets studentkonferanse arrangert i hybrid format, og med over 80 påmeldte deltakere fra ni ulike universiteteter i Danmark, Sverige, Storbritannia og Norge. 

Vi hadde to svært interessante og innholdsrike dager med 13 foredrag fra studenter fra Aarhus Universitet, Göteborgs Universitet, Newcastle University og Universitetet i Oslo. Fem ferske mastere i arkeologi og museologi og kulturarvstudier deltok som foredragsholdere fra UiO.

Solveig Siem med foredraget "'Go Big or Go Home, Right?' A reflexive ethnography of exhibition co-creation at the Teknisk Museum".

Fra museologi og kulturarvstudier fikk vi høre foredragene "Environmental Issues in a Contemporary Art Exhibition" av Marthe Yung Mee Hansen, og "'Go Big or Go Home, Right?' A reflexive ethnography of exhibition co-creation at the Teknisk Museum" av Solveig Siem.

Fra arkeologi fikk vi høre "The Great Beyond: Interpretation of gender in the Scandinavian Iron Age" av Elisabeth Aslesen, "Reconstructing destruction: An analysis of lesion-patterns in mass graves from late-medieval warfare" av Markus Nilsen og "Quantifying houses: A space syntax and architectural energetics inquiry into Late Hellenistic houses on the island of Delos" av Sigurd Toft Tomter. 

Bildet kan inneholde: tekst, multimedia, skrift, visningsenhet, teknologi.
Elisabeth Aslesen med foredraget "The Great Beyond: Interpretation of Gender in the Scandinavian Iron Age"

I tillegg inneholdt programmet tre keynote-foredrag: Wesam Mohamed, PhD-stipendiat fra Aarhus Universitet holdt foredraget "From Archaeology to Death: The impact of politics on Archaeology and Community in Egypt". David Farrel-Banks, PhD-stipendiat fra Newcastle University fortalte om "Moving Moments: On effective, affective uses of the past in far-right politics". Til slutt fikk vi høre foredraget "Putting them in their place: On gendered behavior, roles and assumptions thereon in Viking Age scholarship" fra Marianne Moen, postdoc ved Kulturhistorisk museum.   

Bildet kan inneholde: projeksjonsskjerm, presentasjon, seminar, projektor tilbehør, teknologi.
Markus Nilsen med foredraget "Reconstructing destruction: An analysis of lesion-patterns in mass graves from late-medieval warfare". 
Bildet kan inneholde: presentasjon, projeksjonsskjerm, seminar, projektor tilbehør, lesning.
Sigurd Toft Tomter med foredraget "Quantifying houses: A space syntax and architectural energetics inquiry into Late Hellenistic houses on the island of Delos".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferansen var preget av svært høyt nivå, både i alle presentasjonene men også i de påfølgende diskusjonene. Vi er imponert over alle ferske mastere og stipendiater som presenterte, og vil gjerne takke alle foredragsholdere og alle påmeldte for to svært interessante og berikende dager!

Publisert 26. okt. 2020 17:30 - Sist endret 26. okt. 2020 17:30