Digital gjennomføring av HEIs kulturarvsdag 2020

Etter utsettelsen i mars gikk HEIs andre kulturarvsdag endelig av stabelen 6. november 2020. 

Bildet kan inneholde: snø, vinter, hus, highland, skur.

På grunn av koronasituasjonen ble det besluttet å gjennomføre HEIs kulturarvsdag 2020 som et digitalt arrangement. På tross av dette var det stor interesse for arrangementet i år igjen med 140 påmeldte deltakere fra 28 ulike kulturarvsinstitusjoner. 

Arrangementet var todelt, og første del bestod av miniforedrag fra ulike aktører fra kulturarvsektoren. Vi hadde i år dessverre ikke muligheten til å inkludere stands som en del av kulturarvsdagen, men det var likevel viktig for oss å synliggjøre spennende kulturarvsprosjekter. Det var derfor veldig gledelig å få høre presentasjoner fra fem spennene aktører og prosjekter:

  • Formidlingsplatformen Hidden
  • Kunnskaps- og ressursbanken Hands on History
  • The Mycelium Project: Reimagining Museums as Fungal Networks
  • Tidvis
  • NIKU-prosjektet Heritage in Climate Planning - A Collaborative project with the Climate Heritage Network

Andre del av arrangementet bestod av lengre foredrag som alle tok for seg årets tema 'kulturarv og miljø'. Foredragene fokuserte på forholdet mellom kulturarv og aktuelle miljøutfordringer og diskuterte hvordan museer og andre kulturarvsinstitusjoner forholder seg til miljø og bærekraft, både når det gjelder utstillingsarbeid, forskning og undervisning. Vi fikk høre følgende foredrag:

  • "Brearkeologi og klimaendringer i Innlandet" av Espen Finstad, leder for sikringsprogrammet i Innlandet fylkeskommune.  
  • "Assembling the Anthropocene: The role of museum objects in revealing the complex entanglements of nature and culture" av Bergsveinn Thorsson, postdoktor ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.
  • "Krisens mange ansikter. Fra korona og global oppvarming til jernalderens fimbulvinter" av Ingar Mørkestøl Gundersen, PhD-stipendiat ved Kulturhistorisk museum. 
  • "Utstilling som kollaborativ forskning, det uventede NyArktis" av Gro Birgit Ween, førsteamanuensis, Kulturhistorisk museum.
  • "Tanker om arv i et naturlig laboratorium" av Þóra Pétursdóttir, førsteamanuensis ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.
Bildet kan inneholde: stein, geologi, berggrunn, jord, tilpasning.
Espen Finstads foredrag
Bildet kan inneholde: natur, vegetasjon, tekst, atmosfærisk fenomen, naturlige omgivelser.
Foredrag av Bergsveinn Thorsson

 

 

Foredragene ble etterfulgt av en paneldiskusjon ledet av førsteamanuensis Hugo Reinert. Paneldeltakerne diskuterte blant annet hvordan kulturarvsektoren kan bidra i møte med klimautfordringer, og hvordan forskning på både kultur- og naturarv er viktige i denne sammenhengen.  

Gro Birgit Ween sitt foredrag
Bildet kan inneholde: dekk, bildekk, tekst, skrift, bilhjulsystem.
Foredrag av Ingar M. Gundersen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildet kan inneholde: tekst, røyk, skrift, historie, fotografering.
Foredrag av Þóra Pétursdóttir

I pausene ble det i tillegg vist frem postere fra masterstudentene i museologi og kulturarv, der studentene presenterte sine planlagte masteroppgaver. Det ble vist 13 postere i de to pausene.  

Vi vil takke alle minipresentasjoner og foredragsholdere for en svært innholdsrik dag, og masterstudentene fra museologi og kulturarvstudier for flotte postere.

Vi gleder oss til neste år - og håper at vi da kan ønske alle velkommen til et fysisk arrangement på UiO!

 

HEIs kulturarvsdag 2020 ble støttet av UiO:Livsvitenskap og Det humanistiske fakultet

Bildet kan inneholde: tekst, skrift, logo, linje, merke.Bildet kan inneholde: tekst, skrift, logo, merke, grafikk.

 

 

Bildet kan inneholde: skrift, illustrasjon, grafisk design.

Publisert 19. nov. 2020 16:41 - Sist endret 19. nov. 2020 17:07