Studentartikler på Norgeshistorie.no

Praksisemnet på masternivå i arkeologi ble i år gjennomført som digital praksis der studentene fikk i oppgave å skrive et formidlingsprodukt for Norgeshistorie.no.

Bygdeborg, stein, natur

Nord-muren på Andorsrudborgen. Foto: Kristine Friis Jørgensen.


Praksisemnet på masternivå i arkeologi ble i år gjennomført som digital praksis. Studentene fikk i oppgave å skrive et formidlingsprodukt for Norgeshistorie.no med temaet "Arkeologi i nabolaget". Med utgangspunkt i bygdeborger jobbet studentene med hvordan de er tolket arkeologisk og deres rolle som levende kulturminner i lokale historier og sagn. Ekskursjoner til bygdeborgene ble foretatt med god avstand til hverandre, ellers foregikk arbeidet over zoom.

Resultatet ble to flotte artikler, Jernalderens borger og Sagnomsuste bygdeborger, som nå er publisert på Norgeshistorie.no!

Publisert 19. aug. 2020 09:48 - Sist endret 19. aug. 2020 09:49