HEIs kulturarvsdag 2021

Velkommen til HEIs kulturarvsdag 2021!

HEI sin banner med bilder av kulturminner inni geometrisk utformede rammer og UiO sin logo

Vi gjentar suksessen og inviterer til en spennende dag med tankevekkende foredrag i Auditorium 1 og utveksling av idéer om fremtidige og pågående prosjekter rundt stands i Georg Sverdrups hus. Kulturarvsdagen er en dag for dialog og til inspirasjon for alle som studerer og arbeider med kulturarv og kulturminner.

Årets tema er "kulturarvens framtid". Programmet kommer snart.

Ønsker du å bidra med en stand (for eksempel med poster, bokbord eller andre digitale/kreative presentasjoner av større eller mindre prosjekter)? Ta kontakt med Elisabeth Aslesen, e-post: elisaasl@student.iakh.uio.no.

HEI: Heritage Experience Initiative er en bred tverrfaglig forsknings- og undervisningssatsning ved Universitetet i Oslo (UiO). HEI skal bidra til dypere innsikt i hva kulturarv er, og hva slags betydning kulturarv har i dag. En viktig målsetning er å bygge et langsiktig samarbeid mellom UiO og kulturarvsektoren.

HEI er initiert av Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH), Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) og Det norske institutt i Roma (DNIR) ved Det humanistiske fakultet, i samarbeid med Kulturhistorisk museum (KHM).

 

Meld deg på

Publisert 8. okt. 2021 16:20 - Sist endret 11. okt. 2021 13:15