HEIs kulturarvsdag 2020

Velkommen til HEIs kulturarvsdag 2020!

Arrangementet vil foregå digitalt, se egen påmelding.

Bildet kan inneholde: snø, vinter, skur, hus, highland.

Foto: Þóra Pétursdóttir

HEI: Heritage Experience Initiative har gleden av å invitere til HEIs andre kulturarvsdag.

Vi gjentar suksessen fra i fjor og inviterer til en spennende dag med foredrag og presentasjoner av prosjekter i Georg Sverdrups hus. Kulturarvsdagen er en dag for dialog og til inspirasjon for alle som studerer og arbeider med kulturarv og kulturminner.

Årets tema er 'kulturarv og miljø' med spesielt fokus på forholdet mellom kulturarv og aktuelle miljøutfordringer. Det blir innlegg og diskusjoner om hvordan museer og andre kulturarvsinstitusjoner forholder seg til miljø og bærekraft, både når det gjelder utstillingsarbeid, forskning og undervisning. 

I år har vi dessverre ikke mulighet til å arrangere stands. Vi ønsker likevel å vise fram gode prosjekter, og de som er interessert kan få 5 minutter til å presentere sine prosjekter i forkant av foredragene. Dette kan gjøres med tradisjonelle PP-presentasjoner, eller med ferdiginnspilte film- eller lydklipp. Ønsker du å bidra med en presentasjon, ta kontakt med Sofie Scheen Jahnsen, e-post: s.s.jahnsen@iakh.uio.no.

HEI: Heritage Experience Initiative er en forsknings- og undervisningssatsning ved Universitetet i Oslo, initiert av Institutt for arkeologi, konservering og historie, Institutt for kulturstudier og orientalske språk og Det norske institutt i Roma ved Det humanistiske fakultet, i samarbeid med Kulturhistorisk museum. HEI skal bidra til dypere innsikt i hva kulturarv er, og hva slags betydning kulturarv har i dag. En viktig målsetning er å bygge et langsiktig samarbeid mellom UiO og kulturarvsektoren.

Påmelding

I henhold til gjeldene retningslinjer for smittevern vil arrangementet foregå digitalt.

Påmeldingen har nå stengt. Dersom du ønsker å motte strømmelenke, send en mail til s.s.jahnsen@iakh.uio.no. 

Program

Se sammendrag av alle foredragene her.

Program  
11:00 - 11:15 Velkommen. Brita Brenna, professor, Institutt for kulturstudier og orientalske språk
11:15 - 11:45 Korte presentasjoner av prosjekter
11:45 - 12:00 Pause
12:00 - 12:15 Brearkeologi og klimaendringer i Innlandet. Espen Finstad, leder for sikringsprogrammet, Innlandet fylkeskommune. 
12:15 - 12:30 Assembling the Anthropocene: The role of museum objects in revealing the complex entanglements of nature and culture. Bergsveinn Thorsson, PhD, Institutt for kulturstudier og orientalske språk.
12:30 - 12:45 Krisens mange ansikter. Fra korona og global oppvarming til jernalderens fimbulvinter. Ingar Mørkestøl Gundersen, PhD-stipendiat, Kulturhistorisk museum. 
12:45 - 13:00 Pause
13:00 - 13:15 Utstilling som kollaborativ forskning, det uventede NyArktis. Gro Birgit Ween, førsteamanuensis, Kulturhistorisk museum.
13:15 - 13:30 Tanker om arv i et naturlig laboratorium. Þóra Pétursdóttir, førsteamanuensis, Institutt for arkeologi, konservering og historie.
13:30 - 14:00 Paneldiskusjon med spørsmål fra salen. Ordstyrer: Hugo Reinert, førsteamanuensis, Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Arrangør

HEI: Heritage Experience Initiative

Støtte

HEIs kulturarvsdag 2020 er støttet av UiO:Livsvitenskap og Det humanistiske fakultet

Publisert 6. mars 2020 12:22 - Sist endret 28. juni 2022 09:44