Arbeidsgrupper

Vi skal utforske hvordan digitalisering og fremskritt innen virtuell virkelighet og i sosiale medier påvirker kulturarvens kretsløp.

Antropocen er en ny geologisk epoke, definert gjennom menneskehetens effekter på planeten som helhet. Hva betyr dette for kulturarvssektoren?

Kulturarvspolitikk og -praksis er fortsatt knyttet til et identitetsparadigme hvor verden betraktes som en mosaikk av historisk og geografisk forankrede kulturer, som berøres av dagens globalisering.

Kulturarv er alltid i bevegelse. Ulike tradisjoner, fortellinger, gjenstander, landskap og steder påvirker interesser, forståelser og verdier både i dagens og i tidligere samfunn.  

For å beskytte kulturarv fra målrettet ødeleggelse i konflikter og forhindre plyndring, smugling og ulovlig handel, har Norge, som resten av verden, satt inn flere juridiske tiltak. 

Som et resultat av museumsvirksomhet og kuratering, omskapes gjenstander, steder, kunnskap og praksis i økende grad til kulturarv.