English version of this page

Digital kulturarv

Vi skal utforske hvordan digitalisering og fremskritt innen virtuell virkelighet og i sosiale medier påvirker kulturarvens kretsløp.

Arbeidsgruppen skal se på muligheter og utfordringer i bruken av digitale verktøy i kulturarvsektoren, nye etiske problemstillinger, og nye måter å samhandle med publikum på. Kulturarvsproduksjon og -reproduksjon foregår i dag på sosiale medier og på bilde- og videodelingsplattformer, noe som forandrer sirkulasjonen av fortiden i nåtiden.

Digitalisering innen arkeologi og på museer er i rask utvikling, og vår tilnærming er todelt:

Basert på vår kunnskap om teknologiske endringer i tidligere tider og i andre kontekster, vil vi utforske det store teknologiske skiftet som digitaliseringen representerer i et historisk perspektiv.

Videre vil vi bidra til å utvikle nye former for offentlig tilgang til arkiver, museer og arkeologisk feltarbeid, og finne nye måter fagfolk i kulturarvsektoren kan kommunisere med publikum på.

Prosjekter

Publisert 10. jan. 2019 12:21 - Sist endret 22. aug. 2022 11:20