English version of this page

Kulturarv og Antropocen

Antropocen er en ny geologisk epoke, definert gjennom menneskehetens effekter på planeten som helhet. Hva betyr dette for kulturarvssektoren?

Utfordringene i Antropocen blir omfattende—fra bevaring av sårbart materiale under nye klimatiske forhold, til hvordan vi skal arbeide med kritiske problemer som klimaendring, kollaps i økosystemer og ressurskriger, til hvordan vi skal håndtere nye roller, nye publikum, nye ansvar og nye forpliktelser i en tid som i stadig større grad preges av globale kriser.

Hva blir kulturarvens rolle i møte med disse nye og sammensatte problemstillingene? Hvilke nye tilnærminger, filosofier, metoder, relasjoner og samarbeidsformer vil vise seg å være sentrale? For å utforske disse spørsmålene etablerer arbeidsgruppen et faglig forum som sonderer den nye tidsalderen vi er inne i, og dens mangslungne betydning(er) for kulturarven.

Emneord: Antropocen, Kulturarv, Klimakrise, Biodiversitet
Publisert 10. jan. 2019 13:57 - Sist endret 1. nov. 2021 09:55