English version of this page

Kulturarvsaktivisme og konflikt

For å beskytte kulturarv fra målrettet ødeleggelse i konflikter og forhindre plyndring, smugling og ulovlig handel, har Norge, som resten av verden, satt inn flere juridiske tiltak. 

Ulovlig omsetning av kulturgjenstander er likevel et økende problem. Det er derfor stort behov for å forstå kulturarvens rolle i konflikter, og utforske hvordan og hvorfor kulturarv brukes som ressurs i konflikt.

De som skal jobbe med kulturarv i framtiden må involveres i denne forskningen. Kompetansen er også avgjørende når håndhevelsen, effekten og formålet med kulturarvslovgivning skal vurderes og evalueres.

Kulturarv var et kraftfullt virkemiddel i fortiden og er det fortsatt i dag. Vi vil undersøke hvordan kulturarv blir og har blitt forhandlet i ulike sammenhenger, og på måter som har påvirket sosiale normer og oppfatninger om det «felles beste». Dette inkluderer å utfordre kulturarvsektoren, som ofte karakteriseres av et ovenfra-ned-perspektiv.

Det er et behov for å forstå nedenfra-opp-prosesser der minoriteter, urbefolkninger, politiske aktivister og andre i opposisjon til offisiell kulturarvsbruk utfordrer og omformer kulturarv.

Publisert 10. jan. 2019 14:01 - Sist endret 12. feb. 2021 16:40