English version of this page

Forskning

HEI er et tverrfaglig og teoretisk forankret prosjekt som skal gi dypere innsikt i to spørsmål:

  1. Hva er kulturarv?
  2. Hva er kulturarvens betydning i dag?

Arbeidsgrupper

HEI har seks satsningsområder, som utforskes av tverrfaglige team med medlemmer fra UiO og HEI-nettverket:  

 Arbeidsgruppene er åpne for nye medlemmer.