HEI: Heritage Experience Initiative

Skulpturer fra Parthenon. Foto.

Kulturarv og globale utfordringer

Kulturarv handler om vårt forhold til fortiden i nåtiden. Kulturarv er derfor avgjørende for en dypere forståelse av noen av dagens viktigste globale utfordringer: migrasjon, integrasjon, konflikt og kulturell ødeleggelse, klimaendringer og tilpasning til raske teknologiske endringer.

HEI: Heritage Experience Initiative skal utvikle kritisk kulturarvsforskning i tett samarbeid med kulturarvsektoren, og vil eksperimentere med nye former for undervisning.

Forskning

Studier

HEI integrerer undervisning og forskning. Læring skal styrkes gjennom arbeidslivsrelevant erfaring og forskningsnær undervisning.

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Aktuelt

  • scott-anfinson Scott Anfinson er ny gjesteforsker i arkeologi 12. feb. 2020

    Scott Anfinson fra University of Minnesota er på besøk i regi av et Fulbright-stipend og skal forske på kulturarvsforvaltning i Norge. Hans prosjekt er tilknyttet HEI: Heritage Experience Initiative og han skal være her til ut juni 2020. Han har kontorplass i Blindernveien 11 og vil gjerne komme i kontakt med kollegaer i kulturminneforvaltningen.

  • amund_1834_200px Ny postdoc i digital kulturarv og kulturhistorie 17. sep. 2019

    Åmund Norum Resløkken er tilsatt som 3-årig postdoc i Digital Heritage and Cultural History. Stillingen er tilknyttet The Heritage Experience Initiative (HEI) og arbeidsgruppen E-Heritage.

 

Samarbeid

HEI er initiert av arkeologer, museologer og kulturhistorikere ved :

I samarbeid med:

HEI-nettverket er åpent for alle institusjoner i kulturarvsektoren.

Kontakt

Unn Pedersen, prosjektleder

Institutt for arkeologi, konservering og historie

E-post: heritage-uio@iakh.uio.no

 

HEI i sosiale medier

Forsknings- og utdanningssatsinger ved Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet satser på fem faglig prioriterte områder mellom 2019 og 2023. Målet er å bidra til å løse samfunnsutfordringene vi står overfor i dag.