HEI: Kulturarv ved UiO

Skulpturer fra Parthenon. Foto.

Kulturarv og globale utfordringer

Kulturarv handler om vårt forhold til fortiden i nåtiden. Kulturarv er derfor avgjørende for en dypere forståelse av noen av dagens viktigste globale utfordringer: migrasjon, integrasjon, konflikt og kulturell ødeleggelse, klimaendringer og tilpasning til raske teknologiske endringer.

HEI: Heritage Experience Initiative skal utvikle kritisk kulturarvsforskning i tett samarbeid med kulturarvsektoren, og vil eksperimentere med nye former for undervisning.

Aktuelt

 

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Samarbeid

HEI er initiert av arkeologer, museologer og kulturhistorikere ved :

I samarbeid med:

HEI-nettverket er åpent for alle institusjoner i kulturarvsektoren.

Kontakt

Unn Pedersen, prosjektleder

Institutt for arkeologi, konservering og historie

E-post: heritage-uio-request@iakh.uio.no

 

HEI i sosiale medier

Forsknings- og utdanningssatsinger ved Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet satser på fem faglig prioriterte områder mellom 2019 og 2023. Målet er å bidra til å løse samfunnsutfordringene vi står overfor i dag.