HEI: Kulturarv ved UiO

Skulpturer fra Parthenon. Foto.

Kulturarv og globale utfordringer

Kulturarv handler om vårt forhold til fortiden i nåtiden. Kulturarv er derfor avgjørende for en dypere forståelse av noen av dagens viktigste globale utfordringer: migrasjon, integrasjon, konflikt og kulturell ødeleggelse, klimaendringer og tilpasning til raske teknologiske endringer.

HEI: «Heritage Experience Initiative» skal utvikle kritisk kulturarvsforskning i tett samarbeid med kulturarvsektoren, og vil eksperimentere med nye former for undervisning.

Forskning

Studier

HEI integrerer undervisning og forskning. Læring skal styrkes gjennom arbeidslivsrelevant erfaring og forskningsnær undervisning.

Aktuelt

 

Samarbeid

HEI er initiert av arkeologer, museologer og kulturhistorikere ved :

I samarbeid med:

HEI-nettverket er åpent for alle institusjoner i kulturarvsektoren.

Kontakt

Unn Pedersen, prosjektleder

Institutt for arkeologi, konservering og historie

E-post: heritage-uio-request@iakh.uio.no

 

HEI i sosiale medier

Forsknings- og utdanningssatsinger ved Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet satser på fem faglig prioriterte områder mellom 2019 og 2023. Målet er å bidra til å løse samfunnsutfordringene vi står overfor i dag.