English version of this page

Forsknings- og utdanningssatsinger

Det humanistiske fakultet satser på fem faglig prioriterte områder mellom 2019 og 2023. Målet er å bidra til å løse samfunnsutfordringene vi står overfor i dag.

Oslo miljøhumaniora

Oslo miljøhumaniora, eller Oslo School of Environmental Humanities (OSEH), er et initiativ som skal styrke forskning og utdanning knyttet til kritiske klimaspørsmål og klimautfordringer.

Skjermkulturer

Skjermkulturer er et tverrfaglig forskningsområde som analyserer og reflekterer over hvordan skjermer påvirker hverdagslivet vårt.

Litteratur, kognisjon og emosjon

LCE er et tverrfaglig prosjekt som fører litteraturvitenskap, lingvistikk, psykologi og nevrovitenskap sammen i en felles samtale om litteratur.

Kulturarv ved UiO

Kulturarv ved UiO, eller Heritage Experience Initiative (HEI), skal eksperimentere med nye læringsmodeller og utvikle kritisk kulturarvsforskning som er relevant for dagens samfunn.

Senter for vitenskapsfilosofi

Senteret er et tverrfaglig møtested mellom naturvitenskapen og humaniora.