English version of this page

Litteratur, kognisjon og emosjon (LCE)

Svarte og hvite firkanter i en vifteformasjon. Logo.

Hvordan litteraturen former tanker og følelser

Litteratur, kognisjon og emosjon (LCE) er et tverrfaglig prosjekt som fører litteraturvitenskap, lingvistikk, psykologi og nevrovitenskap sammen i en felles samtale om litteratur.

Forskning

  • Følelser på tvers av kulturer og språk - ulike måter litteratur fremhever eller belyser følelsene våre på innen forskjellige kulturer og språk.
  • Kulturell og kognitiv hukommelse  - hvordan litteratur former minner og identitet.
  • Litteratur som teknologi for vår livsverden - litterære teksters rolle i den digitale virkeligheten.

Studier

  • LCE tilbyr tverrfaglige emner for bachelor- og masterstudenter på Det humanistiske fakultet og Psykologisk institutt, samt muligheter for utvekslingsstudier (engelsk). 
  • For masterstudenter tilbyr vi veiledning, stipender og deltakelse på våre undervisningsarrangementer (engelsk).
  • Våre digitale læringsressurser (engelsk) er en åpen samling med undervisningsmateriale for lærere, studenter og alle som er interessert i litteratur og psykologi.

Nyheter

Arrangementer

LCE organiserer forskningsarrangementer gjennom hele året (på engelsk):

Offentlig formidling

Les artikler og intervjuer med LCE i media, og se opptak av våre foredrag og offentlige arrangementer.

LCE i sosiale medier

Nyhetsbrev

Samarbeidspartnere

LCE er et samarbeid mellom følgende institutter ved UIO:

Vi har eksterne samarbeidspartnere fra forskningsgrupper og sentre i Europa, USA og Australia.

Kontakt oss

Karin Kukkonen

E-post: karin.kukkonen@ilos.uio.no

Telefon: 22 85 48 72

Professor ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Forsknings- og utdanningssatsinger ved Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet satser på fem faglig prioriterte områder mellom 2019 og 2023. Målet er å bidra til å løse samfunnsutfordringene vi står overfor i dag.