Litteratur, kognisjon og emosjon (LCE)

Svarte og hvite firkanter i en vifteformasjon. Logo.

Hvordan litteraturen former tanker og følelser

Litteratur, kognisjon og emosjon (LCE) er et tverrfaglig prosjekt som fører litteraturvitenskap, lingvistikk, psykologi og nevrovitenskap sammen i en felles samtale om litteratur.

Nyheter

  • lce-courses-autumn-2021-unsplash LCE courses in autumn 2021 14. mai 2021

    Are you a student with an interest in the intersection of literature, cognition and emotions? LCE offers courses for both BA and MA students.

  • pixabay-master-stipends-1000x562px LCE Master Stipends in 2021 3. mai 2021

    Is your MA thesis about literature and its cognitive and emotional dimensions? Then you can apply for a stipend.

Arrangementer

LCE organiserer forskningsarrangementer gjennom hele året (på engelsk):

Podkast: «Litteratur, emosjoner og kognisjon»

LCE-podkasten er en serie samtaler om hvordan litteratur former våre tanker og følelser.

Forskning

  • Følelser på tvers av kulturer og språk - ulike måter litteratur fremhever eller belyser følelsene våre på innen forskjellige kulturer og språk.
  • Kulturell og kognitiv hukommelse  - hvordan litteratur former minner og identitet.
  • Litteratur som teknologi for vår livsverden - litterære teksters rolle i den digitale virkeligheten.

Studier

LCE tilbyr en tverrfaglig emnetråd for bachelorstudenter på Humanistisk fakultet og på Psykologisk institutt, samt en samling digitale læringsressurser (på engelsk). Til masterstudenter tilbyr vi en rekke emner, stipender og veiledning.

Samarbeidspartnere

LCE er et samarbeid mellom følgende institutter ved UIO:

Vi har eksterne samarbeidspartnere fra forskningsgrupper og sentre i Europa, USA og Australia.

Kontakt oss

Karin Kukkonen

E-post: karin.kukkonen@ilos.uio.no

Telefon: 22 85 48 72

Professor ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

LCE i sosiale medier

Nyhetsbrev

Forsknings- og utdanningssatsinger ved Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet satser på fem faglig prioriterte områder mellom 2019 og 2023. Målet er å bidra til å løse samfunnsutfordringene vi står overfor i dag.