English version of this page

Litteratur, kognisjon og emosjon (LCE)

Svarte og hvite firkanter i en vifteformasjon. Logo.

Hvordan litteraturen former tanker og følelser

Litteratur, kognisjon og emosjon (LCE) er et tverrfaglig prosjekt som fører litteraturvitenskap, lingvistikk, psykologi og nevrovitenskap sammen i en felles samtale om litteratur.

Forskning

 • Følelser på tvers av kulturer og språk - ulike måter litteratur fremhever eller belyser følelsene våre på innen forskjellige kulturer og språk.
 • Kulturell og kognitiv hukommelse  - hvordan litteratur former minner og identitet.
 • Litteratur som teknologi for vår livsverden - litterære teksters rolle i den digitale virkeligheten.

Studier

 • LCE tilbyr tverrfaglige emner for bachelor- og masterstudenter på Det humanistiske fakultet og Psykologisk institutt, samt muligheter for utvekslingsstudier (engelsk). 
 • For masterstudenter tilbyr vi veiledning, stipender og deltakelse på våre undervisningsarrangementer (engelsk).
 • Våre digitale læringsressurser (engelsk) er en åpen samling med undervisningsmateriale for lærere, studenter og alle som er interessert i litteratur og psykologi.

Nyheter

 • Bildet kan inneholde: bok, lys, utgivelse, linje, gjøre. Hva sier studentene om LCE? 26. nov. 2021

  Èt spørsmål langt de fleste litteraturstudenter stiller seg selv er øyensynlig dette: Hvorfor leser jeg? Hvorfor og hvordan berører litteraturen meg? På kursene LCE tilbyr er et av hovedmålene å belyse leseopplevelser gjennom kognitive tilnærminger til litteraturen og å gi innsikt i hvordan litterære tekster er bygget slik at de faktisk gjør noe med oss.

 • Image may contain: Book, Light, Publication, Line, Font. What do the students say about LCE? 26. nov. 2021

  All literature students probably ask themselves this question: Why do I read? Why and how does literature affect me? In courses offered by the LCE study programme, we aim to illuminate reading experiences through cognitive approaches and to provide insights into how literary texts are built to actually affect our thoughts and feelings.

Arrangementer

LCE organiserer forskningsarrangementer gjennom hele året (på engelsk):

Offentlig formidling

Les artikler og intervjuer med LCE i media, og se opptak av våre foredrag og offentlige arrangementer.

LCE i sosiale medier

Nyhetsbrev

Samarbeidspartnere

LCE er et samarbeid mellom følgende institutter ved UIO:

Vi har eksterne samarbeidspartnere fra forskningsgrupper og sentre i Europa, USA og Australia.

Kontakt oss

Karin Kukkonen

E-post: karin.kukkonen@ilos.uio.no

Telefon: 22 85 48 72

Professor ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Forsknings- og utdanningssatsinger ved Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet satser på fem faglig prioriterte områder mellom 2019 og 2023. Målet er å bidra til å løse samfunnsutfordringene vi står overfor i dag.