Litteratur, kognisjon og emosjon (LCE)

åpen bok med Litteratur, kognisjon og emosjon sitt visuelle merke

 

  Hvordan litteraturen former tanker og følelser

  Litteratur, kognisjon og emosjon (LCE) er et tverrfaglig prosjekt som fører litteraturvitenskap, lingvistikk, psykologi og nevrovitenskap sammen i en felles samtale om litteratur.

  Forskningstemaer

  • Følelser på tvers av kulturer og språk
  • Kulturell og kognitiv hukommelse
  • Litteratur som teknologi for vår livsverden

  Studier

  Fra og med høsten 2019 vil LCE tilby en tverrfaglig emnetråd på bachelornivå på Det humanistiske fakultet og på Psykologisk institutt. Det vil komme en emnetråd spesielt for masterstudenter som ønsker å skrive masteroppgave innenfor relevante temaer.

  Arrangementer

  Det er for tiden ingen planlagte arrangementer ved LCE.

  Samarbeid

  Vi samarbeider med sentre, forskningsnettverk og -grupper i Europa, USA og Australia. Samarbeidet fokuserer på empiriske tilnærminger til litteratur, kognitiv litteraturvitenskap, minnestudier og hukommelsesforskning og humaniora-tilnærminger til digitalisering.

  Involverte institutter ved UiO

  Kontakt

  Karin Kukkonen, professor ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

  Januar-juli 2019: Rolf Reber, professor ved Psykologisk institutt