Litteratur, kognisjon og emosjon (LCE)

Svarte og hvite firkanter i en vifteformasjon. Logo.

 

  Hvordan litteraturen former tanker og følelser

  Litteratur, kognisjon og emosjon (LCE) er et tverrfaglig prosjekt som fører litteraturvitenskap, lingvistikk, psykologi og nevrovitenskap sammen i en felles samtale om litteratur.

  Forskningstemaer

  • Følelser på tvers av kulturer og språk
  • Kulturell og kognitiv hukommelse
  • Litteratur som teknologi for vår livsverden

  Studier

  LCE tilbyr en tverrfaglig emnetråd for bachelorstudenter på humanistisk fakultet og på psykologisk institutt samt en samling digitale læringsressurser. Til masterstudenter tilbyr vi en rekke emner, stipender og veiledning.

  Arrangementer

  Det er for tiden ingen planlagte arrangementer ved LCE.

  Samarbeid

  Vi samarbeider med sentre, forskningsnettverk og -grupper i Europa, USA og Australia. Samarbeidet fokuserer på empiriske tilnærminger til litteratur, kognitiv litteraturvitenskap, minnestudier og hukommelsesforskning og humaniora-tilnærminger til digitalisering.

  Involverte institutter ved UiO

  Kontakt

  Karin Kukkonen, professor ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

  Forsknings- og utdanningssatsinger ved Det humanistiske fakultet

  Det humanistiske fakultet satser på fem faglig prioriterte områder mellom 2019 og 2023. Målet er å bidra til å løse samfunnsutfordringene vi står overfor i dag.