Litteratur, kognisjon og emosjon (LCE)

 

  Hvordan litteraturen former tanker og følelser

  Litteratur, kognisjon og emosjon (LCE) er et tverrfaglig prosjekt som fører litteraturvitenskap, lingvistikk, psykologi og nevrovitenskap sammen i en felles samtale om litteratur.

  Nyheter

  Arrangementer

  LCE organiserer forskningsarrangementer gjennom hele året (på engelsk):

  Podkast: «Litteratur, emosjoner og kognisjon»

  LCE-podkasten er en serie samtaler om hvordan litteratur former våre tanker og følelser.

  Forskning

  • Følelser på tvers av kulturer og språk - ulike måter litteratur fremhever eller belyser følelsene våre på innen forskjellige kulturer og språk.
  • Kulturell og kognitiv hukommelse  - hvordan litteratur former minner og identitet.
  • Litteratur som teknologi for vår livsverden - litterære teksters rolle i den digitale virkeligheten.

  Studier

  LCE tilbyr en tverrfaglig emnetråd for bachelorstudenter på Humanistisk fakultet og på Psykologisk institutt, samt en samling digitale læringsressurser (på engelsk). Til masterstudenter tilbyr vi en rekke emner, stipender og veiledning.

  Samarbeidspartnere

  LCE er et samarbeid mellom følgende institutter ved UIO:

  Vi har eksterne samarbeidspartnere fra forskningsgrupper og sentre i Europa, USA og Australia.

  Kontakt oss

  Karin Kukkonen

  E-post: karin.kukkonen@ilos.uio.no

  Telefon: 22 85 48 72

  Professor ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

  LCE i sosiale medier

  Nyhetsbrev

  Forsknings- og utdanningssatsinger ved Det humanistiske fakultet

  Det humanistiske fakultet satser på fem faglig prioriterte områder mellom 2019 og 2023. Målet er å bidra til å løse samfunnsutfordringene vi står overfor i dag.