LCE Book Hack: Forlenget lesing - forlenget lytting?

Kan du si at du har lest en bok når du har lyttet til lydversjonen? Hvilken betydning har stemmen for det som står på papiret? Og er vanene til lydboklyttere forskjellige fra papirlesere?

Bildet kan inneholde: hånd, bord, rektangel, tre, linje.

Foto: Unsplash

Denne workshopen vil ta for seg den trykte bokens natur som fysisk artefakt. Samtidig vil det dominerende fokuset på lesing av trykte bøker innen litterære studier utfordres ved å diskutere lydboken som et vesentlig moderne litterært medium. 

I den første delen av workshopen undersøkes det hva trykt litteratur kan gjøre med tanke på materialiteten og medialiteten; hva vi som lesere stiller opp med litteratur når vi møter den i en slik "legemliggjort" form. Som "hands-on material" vil noen eksempler på moderne multimodal litteratur, der fremhever bokens materialitet, bli presentert. Det vil også bli gitt en rekke eksempler på virkelige leseres vaner når det gjelder "forlengelse" av lesingen av en trykt bok ved f.eks. bruk av bokmerker, legge til notater, etc. under leseprosessen. 

I den andre delen vil forestillingen om bokens fysiske natur bli utfordret - til og med begrepet "lesing" i seg selv. Dette, ved å se nærmere på -  eller rettere sagt lytte nærmere til? - lydbøker som litterære medier. De særegne fordelene med trykk og lydbøker vil bli kartlagt ved å diskutere deres respektive (u)tiltenkte formål, deres mediespesifikke former for bruk og muligheter for å engasjere leserne. Et av hovedspørsmålene vil være, om og hvordan vi kan finne måter å "forlenge" en lydbok på som ligner metodene vi bruker ved trykte bøker. Å håndtere dette spørsmålet vil gi en annen "hands-on" mulighet til å "hacke" boken som et mangfoldig medium i vår digitale tidsalder. 

Workshopen vil finne sted 4.november 2021, kl. 10:00 - 13:30 på HumSam Biblioteket.

 Meld deg på innen 28. oktober via nettskjema 

 

Organisert av Natalia Igl og Signe Marie Brandsæter

Av Pernille Høegh
Publisert 13. okt. 2021 16:05 - Sist endret 14. okt. 2021 09:06