Ny forsker hos LCE: Sarah Bro Trasmundi

Fra februar 2022 til utgangen av 2024 blir Sarah Bro Trasmundi en del av LCE sitt team.

Bildet kan inneholde: person, smil, leppe, hake, øyenbryn.

Foto: Privat

Sarah Bro Trasmundi er utdannet kognitiv etnograf. Hun kombinerer etnografi med teorien om metodisk kroppsliggjort kognisjon for å undersøke hvordan mennesker håndterer kognitive hendelser i ulike situasjoner som lesing, akuttmedisin, dans og psykoterapi:

-Dette tverrfaglige fokuset understreker hvordan profesjonell handling forsterker ulike former for kognitivt og sosialt liv. Noe som involverer språk, organisatoriske prosedyrer, delt kompetanse, kulturelle verdier og sosiale regler, forklarer Trasmundi.

 Hos LCE skal hun undersøke hvordan legemliggjort fantasi oppstår i lesing og hvordan fantasien forholder seg til pauser og tempodannelse i lesingen. Målet med Trasmundis prosjekt er å frembringe en ny modell som begrunner lesing i kroppsliggjort forestilling. Prosjektet fokuserer på funksjonen til lesingens (lesepausenes) rotete og sprukkede natur – noe som ikke er utforsket fullt ut. 

 Prosjektet tester dermed den overordnede hypotesen: Lesere med brutt og uforutsigbar leseflyt utkonkurrerer lesere som foretar en mindre brutt lesestrøm når det måles på kvaliteten av forestillingsevne. Trasmundi bruker kognitiv etnografi for å undersøke hvordan universitetsstudenters fantasifulle lesing begrenses av leseoppgaver og medier (f.eks. lesing for gledens skyld og en test på en skjerm eller på papir) og leseflyt (hvordan pauser fungerer som funksjonelle "time-outs" ). Her brukes videoobservasjoner, intervjuer, fysiologiske mål (som hjertefrekvens), personlighets- og kreativitetstester for å teste hvordan leserne engasjerer seg i tekstene. Prosjektresultatene åpner for nye måter å organisere lesepraksis på, for eksempel ved å manipulere pauser under lesing.

 Trasmundi ser frem til å bli en del av det tverrfaglige miljø hos LCE, noe hun finner inspirerende:

 -Jeg ser frem til å jobbe med litteraturvitere, psykologer og lingvister ved LCE og til å gå i kritisk dialog med dem.

Trasmundi forklarer at hun selv jobber i skjæringspunktet mellom kognisjon, språk og fantasi, og hun forventer samarbeid med mennesker som jobber med litt forskjellige, men likevel kompatible tilnærminger til hennes felt.

-Jeg er spesielt ivrig etter å få diskutere dagens arbeid med fantasifull lesning med eksperter innen felt som spenner over litteraturvitenskap og bokhistorie, affektiv-kognitiv vitenskap, nevrovitenskap og også de fenomenologiske aspektene ved erfaring, sier hun.

 Her finner du mer informasjon om Trasmundis arbeid


 

Av Pernille Høegh
Publisert 27. feb. 2022 09:31 - Sist endret 27. feb. 2022 09:31